Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar

Date: April 3, 2012
Place: Fakulteta za družbene vede
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z dostopom do družboslovnih raziskav in pripadajočih gradiv (tako slovenskih kot mednarodnih) ter se naučili uporabljati pregledovalnik Nesstar, ki omogoča ne le pregled opisov raziskav ampak tudi iskanje, pregledovanje in analiziranje neposredno preko svetovnega spleta. V drugem delu delavnice bodo lahko udeleženci tudi sami iskali njim ustrezne raziskave in na podatkih le teh izvajali enostavnejše statistične analize, ter tako preizkusili novo pridobljeno znanje.
Delavnico bo vodila univ. dipl. soc. Irena Vipavc Brvar, samostojna strokovna delavka v ADP.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si