Okrogla miza »Etika v znanosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov«

Datum: Jan 12, 2017
Kraj: Velika Dvorana, Fakulteta za družbene vede
Organizator: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Vabimo vas na okroglo mizo o etiki v znanosti, ki bo potekala 12. januarja 2017 od 12. do 14. ure in v okviru katere bomo posebno pozornost namenili novi EU Uredbi o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki bo začela veljati maja 2018. V središče bomo postavili vprašanje zaščite interesa raziskovalne skupnosti pri prilagajanju slovenske zakonodaje.Na dogodku bodo sodelovali strokovnjaki, ki spremljajo področje varstva osebnih podatkov, raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom varovanja osebnih podatkov, ter člani komisij za etična vprašanja fakultet Univerze v Ljubljani.Dogodek organiziramo v okviru praznovanja 55 let delovanja FDV in 50 let raziskovanja na FDV.Vljudno vabljeni!

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si