Možnosti in ugodnosti pri odprtem objavljanju za slovensko akademsko skupnost

Date: Sept. 28, 2023
Place: online
Organizer: Centralna tehniška knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica

Na spletnem dogodku bodo predavatelji predstavili različne možnosti odprtega objavljanja, ki so na voljo slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem v skladu z nacionalno zakonodajo, zahtevami financerjev v Evropskem raziskovalnem prostoru in politikami nekaterih organizacij, katerih članica je Slovenija (npr. kOAlicije S, katere članica je Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije). Predstavili bodo preoblikovalne pogodbe ter možnosti objav, ki iz tega izhajajo, in tudi možnost objav v odprto dostopnih znanstvenih revijah ter na platformah za odprte objave.

Predavali bodo mag. Miro Pušnik in Maja Vihar (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani) ter Herman Erčulj (Narodna in univerzitetna knjižnica). Predstavitev bo potekala v slovenščini. Podnapisi v slovenščini in angleščini bodo zagotovljeni po dogodku skupaj s posnetkom, ki bo na voljo za kasnejši ogled na platformi Arnes Video.

Prijavite se na povezavi.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si