Spletni seminar: Love Data Management, 16. 2. 2018

Datum: Feb. 16, 2018
Kraj: webinar
Organizator: UK Data Service

Arhiv družboslovnih podatkov je skupaj s 15 evropskimi arhivi, združenimi v CESSDA, izdal nov spletni učbenik za družboslovce z naslovom Expert tour guide on Data Management. Učbenik o ravnanju z raziskovalnimi podatki je odprto-dostopen in bo raziskovalcem v pomoč pri pripravi podatkov za objavo.

V okviru tedna, posvečenega podatkom, »Love Data Week« angleški arhiv UKDS organizira brezplačen spletni seminar (webinar), na katerem bodo predstavili spletni učbenik.

Slušatelji bodo seznanili z načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki, predavatelji pa bodo posebno pozornost namenili pravno-etičnim vprašanjem, na katera moramo biti pozorni že pri ustvarjanju podatkov, da bomo kasneje podatke lahko ponudili v drugo rabo.

Učbenik za ravnanje s podatki daje celosten vpogled v proces ravnanja s podatki. To je od načrtovanja, organizacije, potrebne dokumentacije, procesiranja, zaščite podatkov in shranjevanja do arhiviranja in objave podatkov, vse s ciljem, da bi bili ti kasneje dostopni raziskovalcem in po možnosti tudi širši javnosti.

Spletni seminar je namenjen raziskovalcem, še posebej zanimiv bo za tiste, ki še nimajo izkušenj z ravnanjem z raziskovalnimi podatki.

Kdaj: petek, 16. februar 2018, 11:00 - 12:00 (CET).

Registracija: https://www.ukdataservice.ac.uk/news-and-events/eventsitem/?id=5239

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si