Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah

Date: Aug. 21, 2014
Place: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, sejna soba 210
Organizer: Zavod RS za šolstvo
Delavnica je nastala na pobudo srednješolskih učiteljev, ki se želijo podrobneje seznaniti s podatkovnimi viri dostopnimi preko Arhiva družboslovnih podatkov. Udeleženci se na delavnici seznanijo z dostopom do kakovostnih raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, z osnovnimi orodji za uporabo raziskovalnih podatkov, se usposobijo za posredovanje znanja dijakom in si pripravijo gradivo za delo pri predmetu sociologija.

Izobraževanje je del Programa izobraževanj za srednješolske učitelje splošnih predmetov v avgustu 2014, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Register Census 2011, Public Use Microdata (5-percent sample), SORS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si