Odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov

Date: March 26, 2015
Place: Maribor
Organizer: Univerzitetna knjižnica Maribor
V devetdesetih letih 20. stoletja so nastajale številne iniciative za omogočanje dostopa javnosti do znanstvenih del mimo tradicionalnih založniških poti in ena je nedvomno odprti dostop. Okvirni program EU Obzorje 2020 predpisuje, da je potrebno vsako znanstveno delo, ki bo nastalo v okviru projektov Obzorja 2020, objaviti v odprtem dostopu.Vsebina delavnice:

  • kaj je odprti dostop

  • zahteve EU glede odprtega dostopa

  • odprti dostop do znanstvenih objav

  • odprti raziskovalni podatki

  • DKUM in odprti dostop

Dodatne informacije lahko pridobite na elektronskem naslovu izpopolni@um.si ali po telefonu 02 23 55 345.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 69.1, Discrimination, Radioactive Waste, and Purchasing in the European Union, February–March 2008, EUROPEAN COMMISSION

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si