Spletni seminar: Key data: Qualitative and mixed methods data

Datum: Nov. 8, 2018
Organizator: UK Data Service

Spletni seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti dodatno znanje na področju kvalitativnih in mešanih/združenih metod zbiranja podatkov, ki so dostopni v angleškem arhivu UKDS.

Predavatelji bodo pozornost namenili pregledu lastnosti kvalitativnih podatkov ter njihovem izvoru, podali bodo nekaj primerov podatkov iz Združenega Kraljestva, izpostavili ključne težave pri uporabi kvalitativnih podatkov ter povedali še nekaj o pogojih dostopa do takšnih podatkov.

Spletni seminar bo potekal 8. novembra 2018.

Več informacij in prijava na povezavi.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si