Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene

Date: Sept. 19, 2016
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkov v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v sklopu promocije uporabe mikropodatkov uradne statistike pripravlja delavnico za visokošolske predavatelje z naslovom "Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene".Delavnica je namenjena visokošolskim pedagogom s področja družboslovja in humanistike, ki želijo, da študenti pri njihovih predmetih uporabljajo raziskovalne podatke iz popisa prebivalstva. Z vključitvijo praktičnega dela na mikropodatkih v študijski proces se lahko poveča zanimivost predavanj, razširi nabor pridobljenih znanj ter dvigne kakovost študija.Več informacij o delavnici najdete na spletni strani ADP.