Sociološko srečanje 2016: Različni obrazi migracij

Start: Nov. 11, 2016
End: Nov. 12, 2016
Place: Portorož
Organizer: Slovensko sociološko društvo
Migracije, migranti in razprave o učinkih mednarodnih migracij so v zadnjem času postale središčna točka političnih razprav in zanimanja širše javnosti. Pojav migracij, ki je star prav toliko kot človeška zgodovina, je v središču družbenega interesa (predvsem) zahodnega sveta. Četudi so številni sociologi (Castells, Bauman, Giddens, Beck, Urry) nakazovali, da bodo 21. stoletje v veliki meri zaznamovale prav množične selitve iz ekonomskih, političnih, okoljskih in drugih razlogov ter intenzivni medkulturni stiki, se zdi, da je trenutna »begunska kriza«, kot jo je poimenoval evropski politični parket, presenetila prav vsakogar./.../Aktualna evropska politika zapiranja kopenskih in morskih meja sledi strahovom in socialnim negotovostim državljanov, hkrati pa je odraz nepripravljenosti odločevalcev spoprijeti se z varnostnimi, razvojnimi in podnebnimi izzivi po svetu, pa tudi z izzivi integracije migrantov. Kaj sledi? Kako se ustrezno odzvati? Kako lahko k sobivanju migrantov in drugih prispevamo sociologinje in sociologi?Več
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si