12. Trajno ohranjanje digitalnih vsebin

Date: April 23, 2015
Place: Turjaška 1, Ljubljana
Organizer: Narodna in univerzitetna knjižnica
UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena zaposlenim v kulturi in nevladnih organizacijah, ki želijo pridobiti nova znanja o trajnemu ohranjanju in digitalnih vsebin.CILJI: Udeležence seznaniti s smernicami za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki, z digitalizacijo gradiva, temeljnimi postopki digitalizacije in zajema digitalnih virov.VSEBINA:


  • Uvod v področje v okviru Smernic za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki.

  • Referenčni model OAIS in procesi v digitalnem arhivu.

  • Kreiranje arhivskega informacijskega paketa (podatki; bibliografski podatki; ostali (tehnični, administrativni …) metapodatki, standardni arhivski formati.

  • Primer digitalnega repozitorija arhiviranega digitaliziranega in digitalno ustvarjenega gradiva.

  • Primer digitalnega repozitorija spletnega arhiva.

  • Problematika trajnega ohranjanja (hrambe) v drugih organizacijah s področja kulture in znanosti.TEČAJ IZVAJAJO: dr. Alenka Kavčič-Čolić, Matjaž Kragelj ter zunanji sodelavciKOTIZACIJA: 70 EUR
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si