Mladi in mediji - raziskovanje in uporaba podatkov v družboslovju (ODPOVEDANO)

Start: Nov. 13, 2015
End: Nov. 28, 2015
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Organizer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Glavni cilj je obnoviti in posodobiti znanja z izbranih tematskih področij s poudarkom na mladih in
medijih ter usposobiti učitelje za uporabo različnih podatkovnih gradiv pri izvajanju predmetov.Ciljna skupina: Učitelji družboslovnih in humanističnih predmetov v OŠ in SŠPredavatelji in teme:


  • Načini in metode raziskovanja v družboslovju - Bezjak Sonja, Štebe Janez: 6 ur (vaje in predavanja)

  • Družbene neenakosti in politična participacija - Vipavc Brvar Irena, Uhan Samo: 6 ur (vaje in predavanja)

  • Kritično branje in razumevanje medijev - Jontes Dejan, Vipavc Brvar Irena, Vezovnik Andreja: 6 ur (vaje in seminar)

  • Splet kot medij in mladi - Vipavc Brvar Irena, Oblak Črnič Tanja, Pajnik Mojca: 6 ur (vaje in seminar)Obveznosti: Aktivna udeležba na predavanjih in vajah. Sodelovanje pri evalvaciji, opravljena seminarska naloga in vodenje dnevnika po dogovoru s predavatelji.Izobraževanje poteka v petek in soboto,13. in 14.11. 2015 ter v petek in soboto, 27. in 28.11. 2015Povezava do Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2015/2016: glej str. 47Rok prijave: 16.10.2015"Prijave na izobraževanje bodo elektronske, direktno v sistem jih bodo posredovali ravnatelji ali strokovni delavci. Strokovni delavci, ki se bodo v sistem prijavili brez soglasja ravnatelja, se ne štejejo kot zaposleni iz sistema VIZ in jih ministrstvo ne sofinancira." (Vida Trilar, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, tel. št.: 01 4005 233)Zaradi premajhnega števila prijavljenih se izobraževanje ne izvaja. Za dodatne informacije smo z veseljem na voljo: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si