Izobraževanje: Uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah (ODPOVEDANO)

Start: Nov. 13, 2014
End: Nov. 28, 2014
Place: Ljubljana
Contact:
Organizer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Izobraževanje sestoji iz predavanj in vaj in je namenjeno srednješolskih učiteljem in učiteljicam. V okviru štirih tematskih sklopov bodo udeleženci osvežili vsebine iz učnih programov z aktualnimi podatki iz domačih in mednarodnih empiričnih raziskav. Na vajah bodo pridobili veščine in znanja za uporabo podatkovnih gradiv pri izvajanju učnega predmeta.Ciljna skupina:

Učitelji družboslovnih in humanističnih predmetov ter učitelji matematike v srednjih šolah.Glavni cilji programa so:

- obnoviti in posodobiti znanja z izbranih tematskih področij (sekundarna analiza podatkov; spol,
delo in organizacija; državljanska identitea; spremembe na področju religije in religioznosti),

- usposobiti učitelje za uporabo podatkovnih gradiv (anketni podatki, vprašalniki, vzorci..) pri
izvajanju vsebin,

- usposobiti učitelje, da bodo znali usposobiti dijake za uporabo podatkovnih gradiv pri pripravi
maturitetnih in drugih nalog.Predavatelji bodo ključne teoretske koncepte s posameznih področij predstavili v povezavi s
konkretnimi empiričnimi raziskavami.Predavatelji in teme:

• Sekundarna analiza podatkov - Štebe Janez, Vipavc Brvar Irena

• Spol, delo in organizacija - Kanjuo Mrčela Aleksandra, Vipavc Brvar Irena

• Državljanska identiteta - Štebe Janez, Vipavc Brvar Irena

• Spremembe na področju religije in religioznosti - Bezjak Sonja, Vipavc Brvar IrenaRok prijave: 17.10.2014


Predvideni čas izpeljave: 13. in 14.11.2014 ter 27. in 28.11.2014


Kraj izvedbe: Ljubljana, Fakulteta za družbene vedeVeč o programu v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15, na straneh 49 in 50.
Zaradi premajhnega števila prijavljenih se izobraževanje ne izvaja. Za dodatne informacije smo z veseljem na voljo: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si