InfoKomTeh 2010 - Nova vizija tehnologij prihodnosti

Date: Oct. 27, 2010
Place: Ljubljana, Slovenia
Contact:
Na mednarodni znanstveni konferenci bomo predstavili in razpravljali o informacijski in komunikacijski tehnologiji, ki danes predstavlja gonilno silo pri krepitvi in razvoju inovacij, ustvarjalnosti in konkurencnosti v vseh industrijskih in storitvenih sektorjih.

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne znanstvene konference udelezite kot aktivni/a
udelezenec/ka, sponzor, razstavljavec ali pa kako drugace sodelujete pri organizaciji in izvedbi konference.Mednarodna znanstvena konferenca je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:


e-POSLOVANJE

STANJE IN TRENDI ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

UPRAVLJANJE INFORMACIJSKO PODPRTIH POSLOVNIH PROCESOV

SOA - STORITVENO NARAVNANA ARHITEKTURA


RAZVOJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V OBDOBJU EKONOMSKE RECESIJE

INFORMACIJSKA VARNOST IN ZASEBNOSTe-ZDRAVJE

STRATEGIJA INFORMATIZACIJE SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

IMPLEMENTACIJA TELERADIOLOGIJE IN TELEMEDICINE V SLOVENIJI

E-ZDRAVJE »BREZ MEJA« - KAJ TO POMENI ZA PACIENTA?e-IZOBRAZEVANJE

e-IZOBRAZEVANJE IN NJEGOVI UCINKI

e-GRADIVA

PRIHODNJE GENERACIJE IZOBRAZEVANJAe-ENERGETIKA

IKT ZA ENERGETSKO UCINKOVITOST

STRATEGIJE UPORABE IKT V ELEKTROINDUSTRIJI IN ENERGETIKIe-TELEKOMUNIKACIJE

UPORABA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V KOMUNIKACIJAH

NADZOR IN UPRAVLJANJE S TEHNOLOSKIMI SISTEMIMednarodna znanstvena konferenca je namenjena:

…podjetnikom, managerjem in direktorjem velikih, srednjih in malih podjetij;

…direktorjem, informatikom in sistemskim administratorjem v javnem sektorju in zasebnih podjetjih;

…predstavnikom ministrstev in vladnih ustanov;

…direktorjem, clanom uprave in clanom nadzornega sveta javnih in zasebnih organizacij;

…zdravstvenim delavcem, farmacevtom in ostalim zaposlenim na podrocju zdravstva in medicine;

…univerzitetnim in visokosolskim profesorjem, asistentom, raziskovalcem, mladim raziskovalcem in studentom;

…ravnateljem, uciteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na podrocju izobrazevanja;

…predstavnikom bank, zavarovalnic in drugih financnih institucij;

…vodjem varnosti, vodjem informacijske zascite, varnostnim inzenirjem.
Podrobna navodila za oddajo prispevkov so dostopna na:
http://infokomteh.com/oddaja_prispevkov/navodila_za_oddajo_prispevkovPomembni datumi - podaljsani:

Rok za oddajo povzetkov: 5. september 2010

Obvestilo avtorjem o uvrstitvi v program: 10. september 2010

Rok za oddajo prispevkov: 20. september 2010

Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka: 27. september 2010

Zadnji dan za prijavo udelezbe in placilo kotizacije: 25. oktober 2010

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si