Podatkovni forum: National working conditions surveys, CIOP, 8.–9. 11. 2018

Datum: Sept. 3, 2018
Kraj: Rome, Italy
Organizator: InGRID - European research infrastructures

Evropska mreža raziskovalnih infrastruktur InGRID organizira podatkovni forum z naslovom National working conditions surveys, ki bo potekal 8. in 9. novembra 2018 v Rimu v Italiji.

InGRID je raziskovalna infrastruktura, ki služi skupnosti družboslovnih ved, njen cilj pa je prispevati k razvoju evropskih političnih strategij na področju socialne vključenosti in trga dela.

Cilj foruma je povezati vse, ki že delajo s podatki Evropske raziskave o delovnih pogojih (EWCS). Udeleženci bodo razpravljali o problematikah, povezanih z omenjeno raziskavo, še posebej o zbiranju podatkov, harmonizaciji podatkov ter o možnostih izboljšanja zbiranja takšnih podatkov v Evropi.

Prednost pri prijavi bodo imeli kandidati, ki bodo aktivno sodelovali oz. pripravili prispevek. Prijave so odprte do 3. septembra 2018.

Več o programu in prijava na povezavi.

 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si