Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja

Start: June 15, 2016
End: June 16, 2016
Place: Kogresni trg 1, Ljubljana
Organizer: Inštitut za novejšo zgodovino
Na Inštitutu za novejšo zgodovino organizirajo v juniju posvet, na katerem bodo detektirali in pobližje opredelili problematiko raziskovanja samostojne Slovenije. Temeljni cilj posveta bo usmerjen v vzpostavitev metodološko, znanstveno in problemsko ustrezne in koherentne osnove za nadaljnje raziskave. Referati bodo objavljeni v zborniku referatov, razširjene znanstvene razprave pa v tematskem zvezku Prispevkov za novejšo zgodovino 3/2016, posvečenem zgodovini Republike Slovenije.