RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI V DRUŽBOSLOVJU

Date: Nov. 5, 2014
Place: Koper
Organizer: ZRS Koper, Univerza na Primorskem
Novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za določena področja pilotno uvaja zahtevo po pripravi Načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki (angl. data management plan).
Pilot obsega naslednja področja Obzorja 2020:


  • Future and Emerging Technologies

  • Research infrastructures – part e-Infrastructures

  • Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies

  • Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities

  • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – with the exception of topics in the area of raw materials

  • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

  • Science with and for Society


(vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm)Kako smo na to pripravljeni v slovenski raziskovalni skupnosti? Na koga se obrniti po nasvet? Kaj so ustrezno pripravljeni podatki? Kdaj in kam jih oddati? Na ta vprašanja bodo odgovorili kolegi iz Arhiva družboslovnih podatkov v sredo, 5. novembra 2014.10.00-10.45: Odprti podatki v luči novega okvirnega programa Obzorje 2020


V izhodišču bodo predstavljena vodila in smernice za načrtovanje ravnanja s podatki, kakor jih predpostavlja novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorja 2020. V nadaljevanju pa storitve, ki so raziskovalcem v slovenskem raziskovalnem okolju na voljo kot podpora pri pripravi, izročitvi in dostopu do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi. Predstavitev je namenjena odločevalcem v raziskovalni skupnosti in raziskovalcem – ustvarjalcem raziskovalnih podatkov.
11.00-12.00: Priprava, izročitev in spravilo raziskovalnih podatkov


Predstavitev je namenjena raziskovalcem, ustvarjalcem raziskovalnih podatkov, ki bodo v prihodnje za svoje podatke morali ali želeli zagotoviti odprti dostop. Seznanili se bodo s postopkom oddaje gradiv v Arhiv družboslovnih podatkov, z obrazci in orodji, ki so na voljo za podporo pri oddaji gradiv ter s prednostmi, ki izvirajo iz dejstva, da so podatki spravljeni v ADP.Morebitna vprašanja lahko vnaprej pošljete na arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si