Using Labor Force Survey microdata for lecture purpuses

Date: Feb. 6, 2014
Place: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Arhiv družboslovnih podatkov v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije v sklopu promocije uporabe mikropodatkov uradne statistike pripravlja delavnico za visokošolske predavatelje z naslovom "Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene".Delavnica je namenjena tistim visokošolskim pedagogom s področja trga dela, metodologije oz. sorodnih področij, ki želijo, da študenti pri njihovih predmetih uporabljajo raziskovalne podatke. Z vključitvijo praktičnega dela na mikropodatkih bi namreč povečali zanimivost svojih predavanj, razširili nabor pridobljenih znanj ter dvignili kakovost študija.Več informacij o delavnici najdete na spletni strani ADP.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si