Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki

Date: Oct. 26, 2016
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se udeležijo brezplačne delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki.Namen delavnice je, da udeleženci dosežejo naslednje cilje:

  • razumeti osnovne korake življenjskega kroga raziskovalnih podatkov,

  • suverenost v razpravah o problemih, povezanih z novimi podatkovnimi storitvami,

  • znati definirati vlogo knjižnice na področju podatkovnih storitev,

  • znati načrtovati aktivnosti za osveščanje na področju raziskovalnih podatkov,

  • nuditi raziskovalcem podporo in aktivno sodelovati z njimi pri ravnanju s podatki.


Delavnica je praktično naravnana, pričakuje se aktivno sodelovanje.


Več informacij o delavnici najdete na povezavi
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si