Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki

Date: Oct. 26, 2016
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se udeležijo brezplačne delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki.Namen delavnice je, da udeleženci dosežejo naslednje cilje:

  • razumeti osnovne korake življenjskega kroga raziskovalnih podatkov,

  • suverenost v razpravah o problemih, povezanih z novimi podatkovnimi storitvami,

  • znati definirati vlogo knjižnice na področju podatkovnih storitev,

  • znati načrtovati aktivnosti za osveščanje na področju raziskovalnih podatkov,

  • nuditi raziskovalcem podporo in aktivno sodelovati z njimi pri ravnanju s podatki.


Delavnica je praktično naravnana, pričakuje se aktivno sodelovanje.


Več informacij o delavnici najdete na povezavi

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 75.1, Energy in the European Union, Citizens' Rights, E-Communications, the Internal Market, and Carbon Dioxide Capture and Storage, February-March 2011, EC