Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Date: Nov. 16, 2016
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, ki se bo odvila v sredo, 16. novembra 2016, od 8.30 – 12.30 ure, na FDV.Delavnica je namenjena raziskovalcem in doktorskim študentom s področja družboslovja in humanistike.Vsebina delavnice:

  • Seznanili se boste z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki

  • in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov.

  • Posebno pozornost bomo namenili aktualnim nacionalnim in evropskim politikam, ki spodbujajo odprto znanost.

  • Seznanili se boste s pripravo načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki.

  • Spoznali boste etične in pravne vidike deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivi ali zaupni podatki).

  • Predstavili bomo, kako pripraviti raziskovalna gradiva za potrebe druge rabe, arhiviranja podatkov in dolgoročnega skrbništva.

  • Posebno pozornost bomo namenili vprašanju varnosti podatkov.Delavnico bosta vodili Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc. in dr. Sonja Bezjak, univ.dipl.soc..


Ker je število mest omejeno, vas vabimo, da se čim prej prijavite.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 69.2, National and European Identity, European Elections, European Values, and Climate Change, March–May 2008, EC