Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Date: Jan. 12, 2016
Place: Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Contact:
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
V ADP organiziramo delavnico za raziskovalce in študente, na kateri se bodo udeleženci seznanili z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov skladno z aktualnimi politikami (npr v EU: Obzorje 2020, Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ), ki spodbujajo odprto znanost.Delavnica pokriva kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivih ali zaupnih podatkov), priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba.Več informacij o delavnici in registraciji je na voljo na povezavi.