25. sociološko srečanje

Start: Nov. 18, 2010
End: Oct. 20, 2010
Place: Portorož, Slovenia
Organizer: Slovensko sociološko društvo
Na lanskem posvetu v Portorožu, kjer je tekla razprava o socioloških refleksijah globalne krize smo ugotovili, da tako kompleksna in široka tema zahteva poglobljeno obravnavo, če želimo odgovoriti na vprašanja o razvojnih dilemah slovenske družbe. Ker preprosto na verjamemo, da je izhod iz krize v Sloveniji mogoč brez znanstvenega prispevka sociologije, bo tej temi namenjeno tudi letošnje sociološko srečanje.


Gost letošnjega srečanja bo prof. Colin Campbell z univerze v Yorku (University of York). Predstavil nam bo teze in poglede, ki jih je objavil v zadnji monografiji z naslovom »The Easternization of the West.


Kot običajno, bo tudi letos delo potekalo v okviru sekcij in panelov, organizirali pa bomo tudi okroglo mizo z gosti, ki bodo naslovno temo osvetliti tudi z drugih, ne samo socioloških »zornih kotov«. Več o vsebini boste našli v programu srečanja, ki bo objavljen na spletnih straneh društva.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si