20. statistični dnevi

Start: Nov. 8, 2010
End: Nov. 10, 2010
Place: Radenci, Slovenia
Organizer: The Statistical Office of The Republic of SloveniaMednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2010, dvajseto po vrsti, z naslovom Merjenje blaginje in napredka družbe, odpira tudi v Sloveniji zdaj že globalno razpravo o merjenju blaginje ljudi in razvoja družb, seveda predvsem s statističnega vidika. Organizatorja tradicionalnih Statističnih dnevov – Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije tako sledita – zaradi vloge, ki jo ima nacionalna in s tem uradna statistika – aktualnim družbenim dogajanjem v svetu.


Letošnje posvetovanje se bo začelo s panelno razpravo z naslovom Merjenje blaginje, v kateri bodo priznani statistiki z ene in uporabniki uradne statistike druge strani razložili svoj pogled na statistično spremljanje blaginje in izzive, na katere mora statistična stroka v kratkem ponuditi relevantne odgovore.

V tej uvodni razpravi bodo sodelovali:


* dr. Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
* Jean-Phillipe Cotis, generalni direktor Statističnega urada Francije
* dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
* dr. Aurel Schubert, Evropska centralna banka
* dr. Pieter Everaers, Eurostat
* dr. Srna Mandič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
* dr. Valentina Prevolnik Rupel, Ministrstvo za zdravje.


Na tridnevnem posvetovanju bodo statistiki in uporabniki uradne statistike razvoj družb in blaginjo ljudi obravnavali po naslednjih tematskih sklopih: življenjska raven, zdravstvo, izobraževanje, okolje. Predstavljena pa bodo tudi razmišljanja o alternativnem spremljanju blaginje v družbi s kvalitativnimi in sestavljenimi kazalniki – za merilo sreče, zadovoljstva ipd.


Tudi tokratno posvetovanje bodo spremljale okrogle mize; udeleženci teh pogovorov bodo predstavili razmišljanja in primerjali mnenja o možnostih za dvig ravni statistične pismenosti v Sloveniji in o izkazovanju desezoniranih podatkov, ki povečujejo analitično vrednost izvornih podatkov.


Posvetovanja Statistični dnevi 2010 se bo udeležilo 150 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov, med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih institucij in univerz.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si