Study materials for data providers

Publication Year: 08. 04. 2017    Date of last inspection: 08. 04. 2017

Under development

  How to cite this page?

Arhiv družboslovnih podatkov. YEAR. Study materials for data providers. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/usposobi/gradiva/dajalci/ (DD. month year).

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Creativity and identification of talents, The making of instruments for identification of talents - The influence of social and physical environment on development of youth creativity, 1990, CPS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si