Study materials for data providers

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Under development

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Study materials for data providers. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/usposobi/gradiva/dajalci/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB7/98, Slovenija, Julij 1998, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si