Types of Use

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Research data in the Catalogue of the ADP represent a vibrant resource for secondary use:

 • data can be used to replicate already conducted analyses,
 • data can be used to investigate new research questions,
 • new methods of analysis can be used on data,
 • longitudinal and international comparative analyses can be made.

Many studies in the Catalogue of the ADP include data, collected on a larger sample, that individual researchers or small research groups are able to collect due to financial and/or time restrictions.

 

Data and materials from the Catalogue of the ADP are most frequently used for:

Study purposes

 1. seminar work for individual classes
 2. diploma or master thesis
 3. doctoral dissertation
 4. preparation of a scientific or professional publication (for example conference submission, article, monograph etc.)

Research and education purposes

 1. preparation of a research project
 2. implementation of a research project
 3. preparation of a scientific or professional publication (for example conference submission, article, monograph etc.)
 4. teaching

Other

other: for example to prepare a news article, studies by non-governmental organizations etc.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Types of Use. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabi/raziskave/uporaba/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Anketa o delovni sili, 2000/1, SURS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si