Internal development

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

The staff of the ADP regularly follows the developments in similar organisations, for example among members of CESSDA (CESSDA Expert Seminars) and in the professional international organisation IASSIST, and actively cooperates in professional debates.

On the national level, the ADP cooperates with the National University Library (NUK), the Archives of the Republic of Slovenia and other similar organisations from the field of protection of scientific and cultural heritage (conferences, organized by NUK).

The staff of the ADP is involved in professional training and cooperates in knowledge exchanges between librarian, archival and digital humanistic expertise, concerning the questions of digital preservation and effective data services development (NUK, UKM, CTK, Arhiv RS, SURS and other research libraries).

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Internal development. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/razvoj/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si