About CESSDA

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 13. 02. 2018

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

CESSDA

 

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) is an umbrella organization of the European Social Science Data Archives that was established in 1976. In 2013 it has transformed into a European scientific infrastructure unit (ERIC) based on the list of European priorities ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

As an umbrella organization, the CESSDA offers professional assistance to its members, whereas simultaneously giving access to data from European data archives to users through the common portal. CESSDA is based on mutual professional and organizational support. Its goal is to preserve and disseminate quality research data, regardless of geographic location of users and by following contemporary international standards, recommendations and tools.

 

There are several working groups within the CESSDA framework, in which the ADP is active:

  • CESSDA Trust Support Group that supports and advises members and aspiring members in all trust-related issues,
  • CESSDA Technical Group that monitors and advises members on their needs regarding technical services,
  • CESSDA Training Group that aims to maximize the potential of training, offered by individual social science data archives, and aspires to harmonize and transfer knowledge among individual service providers,
  • CESSDA Communications Group that helps promote the vision and mission of the CESSDA to the widest audience possible.

In the Work Plans of CESSDA, there are several projects that require cooperation such as the use of existing metadata on the level of variables for the creation of EuroQuestion Bank, the inclusion of new types of data and content (for example qualitative data, register data, big data, health data and spatial data). One of the CESSDA activities of the ADP is also working on our shared project applications within the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 and similar projects.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. About CESSDA. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/cessda/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si