National and international cooperation

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

The ADP is actively involved in a broader national and international research infrastructure. As a data service provider, it actively follows international development initiatives from its discipline (OECD, academic unions, research policies from developed EU countries, USA and Australia) and promotes their implementation into the national environment. The staff of the ADP is involved in different working groups as external experts, preparing drafts or giving advice on the formation of strategic documents and guidelines on the national and international level. Initiatives, guidelines, and demands of national and international organizations and science funders are promoted in the national research community by organizing workshops, roundtables, and seminars, intended for various participants of the scientific research community (researchers, heads of institutions, publishers, libraries etc.).

On the national level, the ADP connects with other national disciplinary infrastructures, dealing with research data management internationally. The ADP works most closely with the national representatives of Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH (Institute of Contemporary History – SiStory and affiliated research infrastructure ZRC SAZU) and Common Language Resources and Technology Infrastructure - CLARIN (Institute Jožef Stefan), exchanging experiences, good practices, interdisciplinary exchange of data and discussing the possibilities to develop interconnected infrastructure services on the national level.

The inclusion of the ADP in the activities of the Pan-European research infrastructure – CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) lies in the forefront of the international cooperation of the ADP (see CESSDA for more).

The ADP cooperates in different international initiatives of publishing and citing research data. Amongst the groups, with which ADP forms professional ties and organizes exchanges of data, are Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Research Data Alliance (RDA), Knowledge Exchange, International Federation of Data Organisations (IFDO), Committee on Data for Science and Technology (CODATA) etc.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. National and international cooperation. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/adp/delovanje/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB2/05, Slovenija, Februar 2005, UVI

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si