Klinar's Awards

Publication Year: 08. 04. 2017    Date of last inspection: 08. 04. 2017

 

Each year, there is the possibility to receive an award of prof. Klinar in three different areas:

  • award for the best Bachelor or other work (of a similar volume as a bachelor thesis) of undergraduate students from the field of ethnic group, migration or social stratification research,
  • award for the best Master thesis or doctoral dissertation from the field of ethnic group, migration or social stratification research,
  • award for the best work (Bachelor, Master thesis or doctoral dissertation) that uses research data from the ADP (regardless of subject matter).

 

Only students that earned their Bachelor, Master or Doctoral title at the Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana, can be nominated for the award.

For the first award, the authors may nominate themselves or are nominated by their mentors. Automatically all students, who received 10 for their work and defended their work during the time of the current call for nominations, are taken into consideration. 

For the second award, there is no special application, since automatically all appropriate master thesis and doctoral dissertations that fall in the thematic area of the award and were defended during the time of the current call for nominations, are taken into consideration. 

For the third award, all methodologically appropriate Bachelor, Master thesis and doctoral dissertations that fall in the appropriate thematic area and were defended during the time of the current call for nominations, are taken into consideration. 

The Commission for the Awarding prof. Klinar's Awards decides on the methodological and thematic appropriateness of works in collaboration with the Head of the ADP.

Works who have already received any other reward or recognition, cannot be nominated for the Klinar Award.

 

The official award ceremony takes place at the honorary gathering of the Faculty of Social Sciences in December.

For additional explanations, please contact prof. dr. Miran Komac.

One of the Klinar's Awards is also the award for the best work (Bachelor, Master thesis or doctoral dissertation) that uses research data from the ADP (regardless of subject matter).

If you believe that your work deserves recognition and should be nominated, please send us the following information:

   Name and Surname:

   Title of Work:

   Date of Defence:

   COBISS ID:

If your work is not yet included in the COBISS system, attach a pdf copy of your work to the mail nomination.

 

Awarded works, using data from the Catalogue of ADP

 

2015 - 2016
Živa Broder, Sindikalno gibanje v Sloveniji od osamosvojitve do danes, magistrsko delo.
Meta Novak, Vpliv družbenoekonomskega položaja na izražanje političnih mnenj v anketah, doktorska disertacija.

2014
Alja Domjan, Strankarska identifikacija kot dejavnik volilnega vedenja skozi čas, diplomsko delo.

2013
Katja Kuščer, Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na ekološko zavest, magistrsko delo.

2012
Pia Mikolič, Odnos do istospolno usmerjenih, žensk ter nacionalnih manjšin in ideologija izključevanja, diplomsko delo.
Maja Mrzel, Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij : primerjava enostavnih in sestavljenih generatorjev imen, diplomsko delo.

2011
Brigita Bočkaj, Družbeni razred in strah pred kriminaliteto, diplomsko delo.
Luka Zupanc, Dejavniki politične participacije in državljanstvo - Slovenija v mednarodni primerjavi, diplomsko delo.

2009
Meta Novak, Družbeno-ekonomski položaj žensk skozi anketne neodgovore, diplomsko delo.

2008
Gjyle Vishaj, Odnos javnosti do znanosti: znanstvena tveganja v očeh evropske in slovenske javnosti, diplomsko delo.

2007
dr. Vesna Dolničar, Merjenje digitalnega razkoraka, doktorska disertacija.

2006
Polona Štumpfl, Stereotipi o vojaški organizaciji, diplomsko delo.

2005 
Nina Nosan, Ekstremno desna stališča v slovenskem javnem mnenju ob koncu procesa demokratizacije,diplomsko delo.

2004
mag. Silvester Šurla, Opozicija in tranzicija: Politična opozicija na Slovenskem (1990-2002), magistrsko delo.

2003
mag. Tomaž Volf, Problemi enakovrednosti v primerjalnem raziskovanju religioznosti,magistrsko delo.

 

Traditional Awards

 

2015 - 2016
Maja Ježovnik, Izobraževanje druge generacije migrantov, diplomsko delo.
Sergeja Masten, "Mi smo Romi, ne Cigani": vpliv rasizma na vsakdanje življenje Romov, diplomsko delo.
Nina Vobič Arlič, Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji, doktorska disertacija.
Anja Moric, Slovenski Nemci v diaspori, doktorska disertacija.

2014
Martin Kolenc, Državljanstvo kot mehanizem izključevanja: perspektive transnacionalnega in postnacionalnega državljanstva, diplomsko delo.
Petra Turk, Vprašanje rase v ameriški politiki: Simbolni rasizem in gibanje čajank, magistrsko delo. 
Jovana Mihajlović Trbovc, Javni narativi o preteklosti v procesih tranzicijske pravičnosti: Primer Bosne in Hercegovine, doktorska disertacija.

2013
Emanuela Fabijan, Tretjerazredni državljani: "Nevidni" migrantski delavci iz nekdanje Jugoslavije skozi medijsko perspektivo, diplomsko delo.
Zaira Vidali, Upravljanje etno-jezikovne različnosti: primer dežele Furlanije Julijske krajine, doktorska disertacija.

2012
Mija Javornik, Družbena neenakost spolov : od kvot do paritete, diplomsko delo.
Žerdin Ali, Vpliv zamenjave politične elite na omrežje ekonomske elite : primer Slovenije po volitvah 2004, doktorska disertacija.

2011
Maja Ladić, Družbena vključenost/izključenost Romov s poudarkom na izobraževanju prekmurskih Romov, diplomsko delo.
Nataša Kogej, Konstrukcija evropske identitete v Sloveniji v parlamentarnem diskurzu, magistrsko delo.

2010
Sanja Škrinjar, Nacionalne mitologije in religije ter njihova vloga v vojni na ozemlju bivše Jugoslavije, diplomsko delo.
dr. Mitja Durnik, Kanadska javna politika in revščina prvotnih prebivalcev, doktorska disertacija.

2009
Marjeta Pirnat, Vpliv medijskega poročanja na slovensko javno mnenje v času jugoslovanske krize, diplomsko delo.
Dr. Janez Pirc, Migracije iz afriških držav v Evropsko unijo, doktorska disertacija.

2008
Katja Belšak, Jezikovne pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, diplomsko delo.
Maja Dolinar, Uporabnost konstruktivistične analize etničnega konflikta in oblikovanja identitete na primeru Makedonije, diplomsko delo.

2007
Mag. Nina Vobič Arlič, Slovenska nacionalna identiteta in islam, magistrsko delo.
Stanislav Salaćanin, Avtonomija kot možni način odpravljanja etničnih napetosti, diplomsko delo.

2006
Maja Fajfar, Delo v perspektivi - mladi med pričakovanji in možnostmi, diplomsko delo.
Valentina Geržina, 2005
Mag. Sara Brezigar,
Politike promocije manjšinskih jezikov: Primer slovenske jezikovne manjšine v Italiji,magistrsko delo. 
Tanja Jarkovič, Mednarodne migracije visokokvalificirane delovne sile v EU, diplomsko delo.

2004
Damjana Šarčević, Migracijska politika – pretok delovne sile v Evropski uniji, diplomsko delo.
dr. Jelka Zorn, Etnografija vsakdanjega življenja ljudi brez slovenskega državljanstva,doktorska disertacija.

2003
Mag. Matejka Rebolj, Identifikacija ranljivih skupin z vidika zdravja in virov dohodka, magistrsko delo. 
Ana Kralj, Nepovabljeni. Ilegalne migracije kot učinek globalizacijskih procesov, diplomsko delo

2002
Dr. Mateja Sedmak, Narodnostno mešane zakonske zveze kot oblika interpersonalnega kulturnega soočanja, doktorska disertacija.
Sanja Čikić, Omrežena diaspora. Povezovanje slovenskih izseljencev s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije,diplomsko delo

2001
Dr. Zvone Žigon, Političnost kot polje ohranjanja etnične identitete v izseljenstvu - Slovenska politična emigracija v Argentini, doktorska disertacija.
Tanja Škabar, Migracije žensk – primer slovenskih dojilj, diplomsko delo. 

2000
Damir Nadarević, Resocializacija beguncev iz BiH v Republiki Sloveniji – študija primera Zbirni center Črnomelj, diplomsko delo.
Maruša Pušnik, Medijski diskurz in upravljanje z nacionalno identiteto (Primer Podjune na avstrijskem Koroškem – Pliberk/Bleiburg), diplomsko delo.

1999
Dr. Angelca Ivančič, Mobility in the labour market and ways of education: the course of occupational careers and education and training after entering the labour market,doktorska disertacija.
Romana Bešter in Jadrić Irena, Zaščita manjšin v Republiki Madžarski in ZR Nemčiji: ustavni, mednarodnopravni in primerjalni vidiki, diplomsko delo.

1998
Mag. Jasna Murgel, Avtonomija, kot možni način urejanja varstva etničnih manjšin, magistrsko delo.
Polona Siter Drnovšek, Sodobni teoretski koncepti naroda in nacionalnega vprašanja, diplomsko delo.

1997
Mag. Simona Zavratnik, Med družbeno integracijo in izključenostjo: Primer bosanskih beguncev v Sloveniji, Avstriji in na Irskem, magistrsko delo.

  How to cite this page?

Social Science Data Archives. YEAR. Klinar's Awards. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/klinar/ (DD. month year).

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si