Vprašanja udeležencev

11. marec 2020

 

 

1) Ali je predvideno, da se bodo raziskovalni podatki vnašali v Repozitorij UL?

Mojca Kotar: Tehnično lahko RUL sprejme katerikoli format datotek – tudi raziskovalne podatke, ni pa presoje/recenzije raziskovalnih podatkov glede vidikov FAIR. Recenzirane različice publikacij so postopek presoje prestale pri založniku.

 

2) Kot spodbuda: za vzpostavitev delovnega mesta podatkovnega knjižničarja ni potrebno zaposlovati dodatno oz. stroški niso tako visoki, saj se z optimizacijo, racionalizacijo in avtomatizacijo procesov v knjižnici (ter širše, mdr. s prehodom gradiva iz tiskane v e-obliko) opuščajo določene delovne naloge oz. delovna mesta. Stroški nam ne smejo biti ovira, temveč imamo pred seboj predvsem izziv. 

Peter Čerče: Zdi se mi, da sem že kdaj omenil, da prinaša delo oz. izkušnje iz dela na presečišču knjižnice, znanstvenega založništva in IT izkušnje, ki so lahko zelo dragocene pri NRRP in s tem povezanih vsebinah. Strinjam se, da je to lahko področje, kamor se lahko usmeri del bibliotekarske stroke, se pa bojim, da v pomanjkanju kadra ta situacija pogosto ni stvar izbire, ampak bolj nuje. Vsekakor pa podpiram aktivno sodelovanje knjižnic na tem področju, saj s tem še dodatno izpostavljamo svoj pomen v raziskovalnih ustanovah.

 

3) Na DMPonline v zavihku Funder requirements ne najdemo predpripravljene predloge iz Slovenije. Ali bo ARRS pripravil kaj takega?

Milan Ojsteršek: Slovenija še nima predloge. Upam, da jo bomo skupaj z ARRS pripravili in se bo uporabljala.

Peter Čerče: Pravzaprav sem med predstavitvijo pozabil omeniti pobudo, da bi lahko tudi naša nacionalna agencija pripravila (oz. poskrbela za pripravo) nekakšne predloge, ki bi jo naložili v DMPonline.

Mojca Kotar: V Evropskem raziskovalnem prostoru so usklajena določila v okvirnih programih financiranja (trenutno H2020) in nacionalnim financiranjem (npr. ARRS). Trenutna NRRP predloga za H2020 je gotovo ustrezna za ARRS oziroma bo NRRP predloga za Obzorje Evropa po letu 2021 primerna za ARRS.

 

4) Ali mora biti NRRP za ARRS v slovenščini?

Mojca Kotar: ARRS ima tuje recenzente prijavnih vlog za sofinanciranje.

 

5) Na voljo je več spletnih orodij oz. programske opreme za pripravo DMP. Nekatera orodja so (bila) predstavljena, verjetno jih je na spletu najti še precej več. Na kaj misliti oz. kaj naj bodo izhodišča za izbiro najbolj primernega orodja za pripravo DMP – seveda z vidika projekta, za katerega bo pripravljen DMP?

Mojca Kotar: Izbrano spletno orodje naj vsebuje predlogo za NRRP za program financiranja, v okviru katerega je financiran projekt. Poleg ustrezne predloge naj orodje čim bolj olajša delo raziskovalcev s pripravo NRRP (navodila, funkcionalnosti, skrbnik orodja).

Janez Štebe: Po moje bo prišlo do velike mere konvergence med orodji. Tako da naj raziskovalci absolutno izberejo tisto, ki jim najbolj ustreza, predpisovati pa ne bi bilo treba. Potem je tu še vprašanje področno specifičnih vprašanj (v medicini, družboslovju, jezikoslovje) in koliko jih orodje pomaga nasloviti. Gre še za to, da informacija, ki je zajeta, olajša in pomaga razreševati bodoče naloge (zbiranje, priprava in predaja podatkov v repozitorij). In pa integracija s financerjem, odvisno od tega, kaj bo določil glede ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja zahtev...

  

6) Kot je predstavila dr. Kotarjeva, dobijo z uporabo Argosa raziskovalni podatki samodejno DOI in jih Evropska komisija direktno zajema. Ali je tako tudi z uporabo drugih predstavljenih sistemov? 

Janez Štebe: Eno je DMP, ki dobi DOI, npr. z objavo na Zenodo (to ponuja Argos: Once finalized, researchers can assign a DOI to their DMP, publish and eventually cite it. Glej https://www.openaire.eu/argos/), drugo pa je DOI za podatkovni paket, ki je stvar podatkovnega repozitorija. Načeloma lahko repozitorij preddoloči DOI za podatke, ki bodo šele predani, da omogoči citiranje.

Mojca Kotar: Kot je pojasnil Janez, NRRP v Argosu dobi DOI in se ga tako lahko povezuje s sklopi raziskovalnih podatkov (ki imajo DOI) v arhivih, s publikacijami projekta z DOI in s podatki o financiranju.

Peter Čerče: DMPonline ne predvideva oz. omogoča avtomatske dodelitve DOI, ampak mora kreator DMP v načrtu odgovoriti na vprašanje, ali bodo podatki opremljeni z DOI. Kot pravi Janez, je dodelitev DOI odvisna od repozitorija, kjer bodo podatki hranjeni oz. objavljeni.

Brane Leskošek: Data Stewardship Wizard ne omogoča dodelitve DOI, ker je rezultat uporabe DSW načrt upravljanja s podatki. To je dokument, ki je vezan na posamezen projekt in je "začasne" narave. Dodelitev DOI pa omogoča “Local EGA”, nacionalni arhiv genomskih podatkov, ki ga vzpostavlja vozlišče ELIXIR-SI. Vsak podatkovni set lahko dobi svoj DOI.

How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter