Recommended Formats

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

We recommend preparing data files in formats that are independent of software and computer platforms. Only for recommended file formats, we can assure long-term storage and access in the ADP.

At the point of ingest (receiving the submitted materials from the depositor) the ADP checks the submitted data formats and, if needed, either transforms them into appropriate formats or asks the depositor to submit the materials in our recommended file formats.

 

Type of Materials Recommended Formats Other Formats
Structured text files (Study Description Form, Questionnaire, Codebook etc.)

Structured metadata description of the questionnaire (.xml), according to the DDI or CAI software (.bmi)

 

.rtf or outer textual format (.doc, .txt, etc.)

Printed version of the material

 

.pdf or other graphic format

Structured data materials of quantitative studies (Data file)

SPSS (.por, .sav)

 

ASCI (.txt metric or a data file, equipped with labels + computer-readable description of the data file with the names and categories of variables)

Other statistical packages

 

Tables (.xls etc.)

 

Databases

Freely formulated textual materials for tracking original documentation (Questionnaire, Instructions for Interviewers, Address to Respondents, copies of research reports) .pdf or another graphic format + printed version .rtf or other textual format (.doc, .txt, etc.)
Textual data Rich Text Format (.rtf) plain text, ASCII (.txt) eXtensible Mark-up Language (.xml) text according to an appropriate Document Type Definition (DTD) or schema

Hypertext Mark-up Language (.html)

widely-used formats: MS Word (.doc/.docx)

some software-specific formats

The ADP follows the recommended qualitative data file formats of the UK DataService.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Recommended Formats. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/deli/postopek/priprava/formati/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 4/2013, Materialna blaginja in neenakost, FUDS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si