Program delavnice Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki

11. april 2018

Urnik Tema Predavatelj
08:30 – 08:45

Pozdrav in uvod

O učbeniku CESSDA Expert Tour Guide

Irena Vipavc Brvar, ADP
08:45 – 09:45

Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov

Raziskovalna etika in zakonodaja

Vloga etičnih komisij v raziskovanju 

Primer: Komisija FDV

Scott Summers, UKDS
Sonja Bezjak, ADP
09:45 – 10:00

Odmor za kavo


10:00 – 10:30

Soglasje udeležencev za sodelovanje v raziskavi

Scott Summers, UKDS
10:30 – 11:15

Praktično delo: Oblikovanje soglasja udeležencev za sodelovanje v raziskav  

Scott Summers, UKDS
Sonja Bezjak, ADP
Irena Vipavc Brvar, ADP
11:15 – 12:00

Anonimizacija

Janez Štebe, ADP
12:00 – 12:45

Praktično delo - Anonimizacija (kvalitativni in kvantitativni)

Scott Summers, UKDS
Irena Vipavc Brvar, ADP
12:45 – 13:30

Odmor za kosilo


13:30 – 14:15

Avtorske pravice, dostop in licence 

Scott Summers, UKDS
Sonja Bezjak, ADP
Irena Vipavc Brvar, ADP
14:15 – 14:30

Odmor za kavo


14:30 – 15:00

Varna hramba in šifriranje podatkov 

Scott Summers, UKDS
Irena Vipavc Brvar, ADP
15:00 – 15:45

Praktično delo: Varna hramba in šifriranje podatkov 

Scott Summers, UKDS
15:45 – 16:00

Zaključek
Scott Summers, UKDS

Sonja Bezjak, ADP

Irena Vipavc Brvar, ADP

Janez Štebe, ADP

Kako do nas?

Kontakt

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si