Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki

11. april 2018, 8:30 - 16:00, predavalnica 10, FDV, Ljubljana

Opis delavnice

Na delavnici se bomo posvetili vprašanjem, povezanim s pravnimi in etičnimi vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki. V ospredje bomo postavili vprašanje varstva osebnih podatkov, ki je še zlasti aktualno zaradi nove evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki stopi v veljavo s koncem maja 2018. Prav tako se bomo posvetili vprašanju avtorskih pravic in z njimi povezanimi licencami. S praktičnimi primeri in napotki bomo dodatno osvetlili zahtevno tematiko, čas pa bo tudi za vprašanja.

Vsebina delavnice**
 • zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov
 • vloga etičnih komisij
 • soglasja udeležencev v raziskavi
 • anonimizacija podatkov (kvantitativnih in kvalitativnih)
 • avtorske pravice in različni režimi dostopa do podatkov
 • varna hramba in šifriranje podatkov

Vsebina delavnice temelji na spletnem učbeniku Expert tour guide on Data Management, ki je namenjen raziskovalcem s področja družboslovja, ki želijo pridobiti več znanja o ravnanju z raziskovalnimi podatki (research data management).

**ADP opozarja, da vsebine z delavnice predstavljajo le interpretacijo zakonodaje. V zvezi s pravno zavezujočimi odločitvami, ki lahko vplivajo na vaše raziskovalno delo ali udeležence raziskave, se pozanimajte pri odgovornih osebah znotraj vaše organizacije.

Cilji delavnice
 • Udeleženci se bodo seznanili s pravnimi in etičnimi obveznostmi do udeležencev v raziskavah.
 • Razumeli bodo pomen zaščite podatkov.
 • Razumeli bodo pomen nove uredbe o varstvu osebnih podatkov za raziskovanje (GDPR).
 • Razumeli bodo kako s pomočjo ustreznih metod (soglasje udeležencev, anonimizacija in kontrolo dostopa) omogočiti deljenje občutljivih podatke.
Potrebna znanja in orodja
 • Zaželjene so izkušnje v raziskovalnem postopku (zbiranje podatkov, dokumentiranje, analiza, deljenje in objava podatkov).
 • Za izvajanje praktičnih primerov priporočamo, da s seboj prinesete prenosni računalnik. Po možnosti si že prej namestite program VeraCrypt, ki ga bomo uporabili pri šifriranju podatkov.
 • Priporočamo, da se predhodno seznanite z vsebino učbenika CESSDA Expert Tour Guide, zlasti s poglavji Plan, Store in Protect.
Ciljna javnost

Raziskovalci in doktorski študentje s področja družboslovja in humanistike.


Registracija

Registracija ni več mogoča.


Kako do nas?

Kontakt

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si