Rezultati iskanja

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Rezultati iskanja. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/rezultati_iskanja/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Kreativnost in odkrivanje nadarjenih, Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988, CPS

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si