Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju

Predavanje at an event "Informacijska družba 2015, Soočanje z demografskimi izzivi, 5. oktober 2015", Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija (2015)

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

Popisni mikropodatki so izredno kakovosten vir tudi za sekundarno rabo, pri čemer se jih lahko uporablja tako v raziskovalne, kot tudi izobraževalne namene. Učenje s pomočjo popisnih mikropodatkov ima mnoge prednosti: od izboljševanja statistične in metodološke pismenosti, povezovanja teorije in prakse, pridobivanja analitičnih sposobnosti, pa do razširitev znanj o demografskih problemih, ki so geografsko ali časovno oddaljeni. V drugih državah imajo inštitucije, ki distribuirajo popisne mikropodatke, dobro razvite prakse podpore vključevanja popisnih podatkov v izobraževanju. Zato smo tudi sami na nacionalni ravni razširili aktivnosti promocije rabe popisnih mikropodatkov v izobraževalne namene.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si