Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju

Predavanje at an event "Informacijska družba 2015, Soočanje z demografskimi izzivi, 5. oktober 2015", Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija (2015)

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

Popisni mikropodatki so izredno kakovosten vir tudi za sekundarno rabo, pri čemer se jih lahko uporablja tako v raziskovalne, kot tudi izobraževalne namene. Učenje s pomočjo popisnih mikropodatkov ima mnoge prednosti: od izboljševanja statistične in metodološke pismenosti, povezovanja teorije in prakse, pridobivanja analitičnih sposobnosti, pa do razširitev znanj o demografskih problemih, ki so geografsko ali časovno oddaljeni. V drugih državah imajo inštitucije, ki distribuirajo popisne mikropodatke, dobro razvite prakse podpore vključevanja popisnih podatkov v izobraževanju. Zato smo tudi sami na nacionalni ravni razširili aktivnosti promocije rabe popisnih mikropodatkov v izobraževalne namene.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovenian Pulse 1/2010, Knowledge Society, FUDS