Gradivo ni dostopno

Gradivo ni dostopno za javno uporabo. Kontaktiraj ADP.

  How to cite this page?

Arhiv družboslovnih podatkov. YEAR. Gradivo ni dostopno. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/podatki/pb/99/nedostopno/ (DD. month year).

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Labour force survey, 1998/2, SURS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si