Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije (Začetni opis raziskave)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: WVSEVS
Glavni avtor(ji):
  • European Values Systems Study Group (EVSSG)
Izdelal datoteko podatkov:

ni podatka

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = European/World Value Survey

    Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

ni podatka

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: ni podatka
Čas izdelave: ni podatka
Država: ni podatka
Geografsko pokritje: ni podatka
Enota za analizo: ni podatka
Populacija: ni podatka
Izključeni: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
WVSEVS

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
WVSEVS

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2002). WVSEVS - European Values Study - Homepage [ostali dokumenti].
  2. Inglehart, Ronald (1999-2003). WVSEVS - World Values Survey Homepage [ostali dokumenti].
  3. World Values Survey Association (2004-). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


Opis

Raziskava ni dostopna v pregledovalniku Nesstar.

STATUS RAZISKAVE

1 - Začetni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

European Values Systems Study Group (EVSSG). (). Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: WVSEVS. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/wvsevs/

COBISS.SI
Raziskava ni primerna za vpis v cobiss
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si