Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISZAV96
Main author(s):
  • Vehovar, Vasja
Co-workers:
  • None
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1996)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Series:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Internet, informacijska tehnologija, šolski zavod, elektronska pošta, lokalno omrežje, ARNES, domača stran

Keywords ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN TEHNIKA - informacijska tehnologija
Topic Classification CERIF
Raziskovalna metodologija v znanosti


Abstract:

Anketa je del projekta RIS96/1, ki je, poleg pričujoče ankete, obsegal še: pisemsko anketo med podjetji, telefonsko anketo v gospodinjstvih in samoizpolnjevalno anketo med uporabniki interneta po WWW. Prvi projekt RIS predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje interneta v Sloveniji. Glavnina ankete je usmerjena na tehnične vidike računalniške opremljenosti in dostopa do interneta, oceno pomembnosti interneta za dejavnost zavoda in napovedi o intenzivnosti uporabe v roku 12 mesecev. Anketirani odgovorijo tudi kako pogosto internet uporabljajo (nameravajo uporabljati) za posamezne dejavnosti ter podajo mnenje o pregledu nad aktivnostmi in zadovoljstvu s poznavanjem interneta. Med podatki so še funkcija osebe, ki je izpolnjevala anketo, tip šolskega zavoda, število zaposlenih in število učencev (dijakov, otrok) v organizaciji ter regija.

Methodology


Collection date: začetek maja 1996 - sredina junija 1996
Date of production: 1996
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Vzgojnoizobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole in srednje šole in dijaški domovi), do vključno srednješolske stopnje.

Excluded:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove.

Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo so bile izločene v glavnem podružnične enote. Ker baza ni bila ažurirana, so bile naknadno izločene še nekatere neustrezne (neobstoječe) enote.

Mode of data collection:

Pisemska anketa.

Weighting:

brez uteži

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Kocjanc, Damjana (november 1996). RIS 96/1 - Sumarnik zavodov. Analize..

Related Publications

  1. Vehovar, Vasja [ed.] (1996). Internet v Sloveniji: [projekt RIS '96-'98].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Vehovar, V. (2003). Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: RISZAV96. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/riszav96/

COBISS.SI
Publication date: 2003

SIMILAR STUDIES

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si