Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa WWW uporabnikov (Basic study description)

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISWWW00
Main author(s):
  • Vehovar, Vasja
Data file producer:
- , (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Series:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP


Abstract:

Methodology


Collection date: 2000 - 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Sampling procedure:

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
RISWWW00

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
RISWWW00

Materials of the Study

  1. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - vprašalnik za raziskavo RIS' 00: WWW [vprašalnik].
  2. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - vprašalnik za raziskavo RIS' 00: WWW [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Povzetek o raziskavi RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].
  2. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Rezultati raziskave RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].
  3. Vehovar, Vasja (2000). RISWWW00 - Metodologija za raziskavo RIS' 00: WWW [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Study is not fully documented. For more information please contact the author or the responsible organization.

Opis

Study is not available on Nesstar Browser.

DOCUMENTATION STATUS

1 - Začetni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Vehovar, Vasja et al.: Raba interneta v Sloveniji, 2000 : Anketa WWW uporabnikov [datoteka podatkov]. Ljubljana : izdelava, 2000 : distribucija Arhiv družboslovnih podatkov, 23.1.02 ADP - IDNo: RISWWW00.

COBISS.SI
Publication date: 2002

SIMILAR STUDIES

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si