Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja: Activities of Assembly of the Republic of Slovenia in the process of its remodeling (Basic study description)

Basic Study Information

ADP - IDNo: POSDZ92
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Data file producer:

no information

Funding agency:

no information

Series:
  • POSDZ/Anketa med poslanci DZ

    Ankete med poslanci Državnega zbora RS ugotavljajo mnenja poslancev o razvoju in delovanju slovenskega političnega sistema in institucijah (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr. državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in javne uprave).

Study Content

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede


Abstract:

no information

Methodology


Collection date: 1992 -
Date of production: 1992
Country: no information
Geographic coverage: no information
Unit of analysis: no information
Universe: no information
Excluded: no information

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
posdz92

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
posdz92

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Study is not fully documented. For more information please contact the author or the responsible organization.

Opis

Study is not available on Nesstar Browser.

STATUS RAZISKAVE

1 - Začetni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si