Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLMR12
Glavni avtor(ji):
 • Fink-Hafner, Danica
 • Lajh, Damjan
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kustec Lipicer, Simona
 • Krašovec, Alenka
 • Deželan, Tomaž
 • Knep, Matej
 • Novak, Meta
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, odnos do politike

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/ skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Povzetek:

Z že zbranimi podatki iz prejšnje raziskave iz leta 1996 je bila izvedba raziskave spomladi 2012 izpeljana z enakim glavnim raziskovalnim vprašanjem, oblikovanje policy omrežja v obdobju političnih sprememb. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2012 - maj 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Interesna skupina

Populacija:

Sedemindevetdeset interesnih organizacij / skupin na enajstih področjih sektorskih politik (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile v tem času ali leta 1996, ko je bil izveden prvi val raziskave, najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje; kombinacija oblikovanja vzorca na podlagi vzorca iz leta 1996 ter snow-ball 1. oblikovanje vzorca najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav; 2. v 2012 je bila narejena delna dopolnitev vzorca s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik identificiranih s strani strokovnjakov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Če se anketiranec in anketar nista uspela dogovoriti za termin intervjuja, je bila anketirancem ponujena možnost, da vprašalnik izpolnijo sami. Nekateri anketiranci so na njihovo posebno prošnjo dobili vprašalnik vnaprej na vpogled.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

POLMR12 - Oblkovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 274
 • število enot: 97

Verzija: november 2016

Spremenljivke

sodelova sodelovanje v letih 1996 in 2012

Vrednost 13 Frekvenca
1 53
2 20
3 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_01 INTERESNA SKUPINA

Polno ime interesne skupine, organizacije

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
16 1
17 1
20 1
21 1
24 1
25 1
27 1
28 1
30 1
31 1
32 1
33 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
58 1
59 1
61 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
71 1
72 1
74 1
78 1
80 1
81 1
84 1
85 1
86 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
94 1
96 1
98 1
99 1
100 1
101 1
104 1
106 1
107 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
223 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 230

w1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJE2012

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupina? Prosimo, vpišite letnico ustanovitve.

Vrednost 31 Frekvenca
999 ni podatka, b.o.
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0 1849 2010 1979.041 30.642

Vrednosti spremenljivk od 1849 do 2010

sodelova sodelovanje v letih 1996 in 2012

Vrednost 1274 Frekvenca
1 53
2 20
3 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_01 INTERESNA SKUPINA

Polno ime interesne skupine, organizacije

Vrednost 2273 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
16 1
17 1
20 1
21 1
24 1
25 1
27 1
28 1
30 1
31 1
32 1
33 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
58 1
59 1
61 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
71 1
72 1
74 1
78 1
80 1
81 1
84 1
85 1
86 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
94 1
96 1
98 1
99 1
100 1
101 1
104 1
106 1
107 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
223 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 230

w1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJE2012

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupina? Prosimo, vpišite letnico ustanovitve.

Vrednost 3272 Frekvenca
999 ni podatka, b.o.
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0 1849 2010 1979.041 30.642

Vrednosti spremenljivk od 1849 do 2010

w1_03X IZHAJA IZ PREDHODNE ORG/SKUP? 2012

Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Vrednost 4271 Frekvenca
1 da 29
2 ne 67
0 b.o. 0
9 ni podatka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_04X LETO USTANOVITVE PREDHODNE ORG/SKUP 2012 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

(Če da) Katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/skupina? Prosimo vpišite letnico ustanovitve.

Vrednost 5270 Frekvenca
1693 1
1850 1
1852 1
1893 1
1898 1
1918 1
1920 1
1946 1
1949 1
1950 1
1951 1
1959 2
1969 1
1971 1
1972 1
1976 1
1988 1
1989 1
1990 1
1992 2
0 b.o., ni podatka 8
9999 ni predhodnice 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 75

Vrednosti spremenljivk od 1693 do 1992

w1_05 VKLJUCEN V SLO KROVNO ORGANIZACIJO 2012

Ali je vaša organizacija vključena v kako krovno organizacijo, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Vrednost 6269 Frekvenca
1 da 37
2 ne 60
0 b.o. 0
9 ni znano 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_05A ORGANIZACIJA JE KROVNA ORGANIZACIJA 2012

Ali je Vaša organizacija/skupina krovna organizacija, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Vrednost 7268 Frekvenca
1 da 55
2 ne 42
9 ne ve, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_06 VKLJUC V TUJO KROVNO ORGANIZACIJO 2012

Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Vrednost 8267 Frekvenca
1 da 74
2 ne 23
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE 2012 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

(Če da) Prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Vrednost 9266 Frekvenca
0 ni odgovora 22
1 odgovor 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH? 2012

Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

Vrednost 10265 Frekvenca
1 da 80
2 ne 17
9 ni podatka, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH 2012 Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo, vpišite število.

Vrednost 11264 Frekvenca
0 nic polno zapos 21
1 7
2 7
3 10
4 5
5 5
6 5
7 5
8 4
9 1
10 2
11 1
14 2
15 1
16 1
17 1
18 1
19 2
20 1
33 1
40 1
42 1
46 1
55 1
56 1
80 1
85 1
93 1
105 1
110 1
180 1
750 1
1500 1
6000 1
999 ni podatka, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6000

w1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS 2012 Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas?

Vrednost 12263 Frekvenca
0 nic delno zap 63
1 17
2 6
3 3
4 2
6 2
8 1
300 1
999 ni podatka, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 300

w1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI 2012

Koliko (polno in delno) zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/skupina pred petimi leti?

Vrednost 13262 Frekvenca
1 vec kot danes 20
2 enako kot danes 22
3 manj kot danes 40
4 nobenega 13
8 organiz ni bilo 1
9 ni podatka, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI? 2012

Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Vrednost 14261 Frekvenca
1 da 79
2 ne 18
9 ni podatka, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV 2012 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/skupino? Prosimo, vpišite število.

Vrednost 15260 Frekvenca
0 ni prostovoljcev 19
99999 ni podatka, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 28 1 80000 1938.884 10079.441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80000

w1_14X DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH 2012 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Ocenite v odstotkih kolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/skupine nosijo prostovoljci?

Vrednost 16259 Frekvenca
1 5
3 2
5 5
8 1
10 10
20 5
25 3
30 11
50 6
60 1
70 1
80 2
85 1
90 3
95 1
97 1
99 1
100 15
0 ni prostovoljcev 19
999 ni podatka, b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

w1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE 2012

Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/skupino?

Vrednost 17258 Frekvenca
1 organizacije 37
2 posamez in organiz 22
3 samo posamezniki 32
8 brez članstva 6
9 ni podatka, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV 2012

Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Vrednost 18257 Frekvenca
99997 99.997 in vec 3
0 ni individualnih članov 43
99999 ni podatka, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 44 1 99997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99997

w1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA CLANSTVA 2012

Katera od navedene izobrazbe prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine?

Vrednost 19256 Frekvenca
1 osnovna sola ali manj 1
2 poklicna 3
3 srednja 18
4 visja, visoka, vec 22
8 vse enakomerno 5
0 b.o. 4
9 ni individ clanstva 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w1_19 DELEZ ZENSK V CLANSTVU 2012

Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

Vrednost 20255 Frekvenca
5 1
10 2
25 3
30 5
40 2
50 13
51 1
52 1
55 2
60 8
65 1
70 5
80 1
90 4
0 ni žensk 0
888 ni podatka, b.o. 4
999 ni indiv članstva 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 48

Vrednosti spremenljivk od 5 do 90

w1_20X PREVLAD STAROSTNA SKUPINA CLANSTVA2012

Katera od navedenih starostnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine?

Vrednost 21254 Frekvenca
1 do 35 let 11
2 od 36 do 55 let 31
3 56 in več let 7
0 b.o. 1
8 vse enakomerno 4
9 ni individ clanstva 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 2012

Kolikšno je celotno število organizacij/skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/skupino?

Vrednost 22253 Frekvenca
88888 ni podatka, b.o. 0
99999 org niso clani 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 39 3 52000 1347.397 6946.429

Vrednosti spremenljivk od 3 do 52000

w1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 2012

Kakšne organizacije/skupine so člani vaše organizacije/skupine?

Vrednost 23252 Frekvenca
1 profitne 11
2 neprofitne 45
3 mesane 2
8 ne ve 0
0 b.o. 0
9 org niso clani 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ 2012

Kako številno je članstvo vaše organizacije/skupine danes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Vrednost 24251 Frekvenca
1 danes vec 43
2 enako kot prej 30
3 danes manj 15
0 b.o. 8
8 ni obst pred 5 leti 1
9 ne ve 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w1_25 DELOVNI PROSTORI ORGANIZACIJE 2012

Ali imate na voljo stalne prostore za svoje delo?

Vrednost 25250 Frekvenca
1 da, v lasti 39
2 da, v najemu 40
3 ni prostorov 11
4 da, v lasti in najemu 7
0 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI? 2012

Ali ima vaša organizacija/združenje svoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Vrednost 26249 Frekvenca
1 da 35
2 ne 62
0 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_aX SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladni skladi/agencije/uradi

Vrednost 27248 Frekvenca
1 da 50
2 ne 47
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_b SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki posameznikov (ne članarina!)

Vrednost 28247 Frekvenca
1 da 54
2 ne 43
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_c SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od posameznikov

Vrednost 29246 Frekvenca
1 da 52
2 ne 45
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_d SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od včlanjenih organizacij

Vrednost 30245 Frekvenca
1 da 32
2 ne 65
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_e SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA, ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

druga združenja/organizacije v Sloveniji

Vrednost 31244 Frekvenca
1 da 22
2 ne 75
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_f SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva od prodaje publikacij

Vrednost 32243 Frekvenca
1 da 51
2 ne 46
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_g SREDSTVA - KOTIZACIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

kotizacija za organizacijo konferenc

Vrednost 33242 Frekvenca
1 da 56
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_h SREDSTVA - POSOJILA 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

posojila

Vrednost 34241 Frekvenca
1 da 24
2 ne 70
0 b.o. 0
9 ni podatka 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_i SREDSTVA - OBRESTI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

obresti

Vrednost 35240 Frekvenca
1 da 49
2 ne 47
0 b.o. 0
9 ni podatka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_j SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladna sredstva za izvajanje določene vladne politike/storitve

Vrednost 36239 Frekvenca
1 da 52
2 ne 45
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_k SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Vrednost 37238 Frekvenca
1 da 59
2 ne 38
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_l SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz državnega proračuna

Vrednost 38237 Frekvenca
1 da 45
2 ne 52
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_m SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Vrednost 39236 Frekvenca
1 da 37
2 ne 60
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_n SREDSTVA - SPONZORJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki sponzorjev

Vrednost 40235 Frekvenca
1 da 62
2 ne 35
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_o SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije v Sloveniji

Vrednost 41234 Frekvenca
1 da 7
2 ne 90
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_p SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Vrednost 42233 Frekvenca
1 da 9
2 ne 88
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_rX SREDSTVA - PROGRAMI EU 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva iz raznih programov Evropske unije oziroma strukturnih skladov (npr. Tacis, Phare, Evropski socialni sklad…)

Vrednost 43232 Frekvenca
1 da 56
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_s SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dobrodelne akcije, prireditve

Vrednost 44231 Frekvenca
1 da 35
2 ne 62
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_27_t SREDSTVA - DRUGO 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

drugo (prosim, navedite):

Vrednost 45230 Frekvenca
1 da 25
2 ne 0
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w1_28_aX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - PRVA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Vrednost 46229 Frekvenca
1 clanarina 44
2 prispev. posam. 1
3 druge CD organiz 4
4 sponzorji 1
5 drzavni proracun 12
6 drzavni skladi 4
7 vlada - pogodba 8
8 lokalni proracun 0
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 0
11 loterija 9
12 kotizacije 2
13 obresti 0
14 lastna sredstva 3
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 0
18 programi EU 8
19 fundacije- Slovenija 1
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

w1_28_bX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - DRUGA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Vrednost 47228 Frekvenca
1 clanarina 4
2 prispev. posam. 8
3 druge CD organiz 0
4 sponzorji 4
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 10
7 vlada - pogodba 9
8 lokalni proracun 6
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 1
12 kotizacije 10
13 obresti 0
14 lastna sredstva 7
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 2
18 programi EU 8
19 fundacije- Slovenija 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

w1_28_cX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - TRETJA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Vrednost 48227 Frekvenca
1 clanarina 2
2 prispev. posam. 4
3 druge CD organiz 3
4 sponzorji 10
5 drzavni proracun 2
6 drzavni skladi 5
7 vlada - pogodba 5
8 lokalni proracun 2
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 2
12 kotizacije 1
13 obresti 1
14 lastna sredstva 18
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 0
18 programi EU 6
19 fundacije- Slovenija 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

w1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV, FINANC 2012

Za kateri namen ste v zadnjih dveh letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/skupine?

Vrednost 49226 Frekvenca
1 pogajanja 1
2 stavka 0
3 solidarnost 4
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 2
6 placilo pravnikom 0
7 place 17
8 funkcio. stroski 13
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 1
11 nalozbe 2
12 programi 23
13 publiciranje 7
14 skupno dobro 0
15 raziskave 0
16 strokovno delo 2
17 poslovni stiki 0
18 clanar.-mednarod 0
19 izobraževanje 3
0 b.o. 0
98 drugo 20
99 ne ve 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

w2_03 PRIZADEVANJA ORGANIZACIJE/SKUPINE ZA CIGAVE INTERESE 2012

Kateri opis prizadevanj vaše organizacije/skupine je po vašem mnenju najbolj točen? 1 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva. 2 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva pa tudi drugih ljudi oz. organizacij, ki so v podobnem položaju oz. imajo enake interese kot naša organizacija/skupina oz. naši člani. 3 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov, zadev, ki so v obče dobro. 4 - kaj drugega - prosimo, navedite, kaj: 9 - ne vem, ne morem oceniti

Vrednost 50225 Frekvenca
1 interesi clanstva 19
2 interesi podobnih 40
3 obci interesi 33
4 drugo 5
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA ORGANIZACIJE 2012

Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejavnosti vaše organizacije, katero področje/ ministrski resor bi navedli:

Vrednost 51224 Frekvenca
1 gospodarstvo 8
2 okolje 8
3 energetika 1
4 kmetijstvo, ziv.ind. 10
5 solstvo, sport... 26
6 delo, druzina, sociala 26
7 kultura 5
8 zdravstvo 6
9 obramba 0
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 0
13 zunanje zadeve 0
14 znanost, tehnologija 1
15 promet 0
16 finance 1
17 prostor 2
18 trgovina 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

w2_05a PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 1 2012

Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 52223 Frekvenca
1 okolje 8
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 1
4 gospodarstvo 8
5 solstvo, sport 20
6 zdravstvo 16
7 kultura 3
8 delo, druzina, sociala 11
9 znanost, tehnologija 2
10 finance 5
11 davcna politika 0
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 0
14 pravosodje 0
15 zunanje zadeve 0
16 promet in zveze 3
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 3
19 vec kot dve podrocji 2
20 zakonodaja 0
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 4
23 trgovina 0
24 drugo 2
25 energetika 1
26 javna uprava 1
27 obramba 0
0 b.o. 0
98 ne posegajo na druga področja 5
99 ni mogoce opredeliti 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

w2_05b PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 2 2012

Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 53222 Frekvenca
1 okolje 7
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 0
4 gospodarstvo 7
5 solstvo, sport 6
6 zdravstvo 6
7 kultura 6
8 delo, druzina, sociala 6
9 znanost, tehnologija 4
10 finance 7
11 davcna politika 0
12 turizem 1
13 stanovanjska politika 0
14 pravosodje 2
15 zunanje zadeve 3
16 promet in zveze 3
17 notranje zadeve 2
18 kmetijstvo, gozdarstvo 1
19 vec kot dve podrocji 2
20 zakonodaja 0
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 3
23 trgovina 0
24 drugo 2
25 energetika 0
26 javna uprava 8
27 obramba 1
0 b.o. 0
98 ne posegajo na druga področja 5
99 ni mogoce opredeliti 1
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

w2_06a RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 1 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 54221 Frekvenca
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 6
3 socialne politike 13
4 socialno partnerstvo 0
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 4
10 prav druzb skupin 3
11 delov lastne organizacije 0
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 4
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 9
18 energetika 2
19 ozavescanje javnosti 1
22 uvelj. stroke znanja... 5
23 stanov. pol.(konkretno) 4
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 5
27 pospes malega gospodarstva 2
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 3
31 pravni sistem 4
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 0
34 izobraževanje 6
35 prostovoljstvo 0
36 vzgoja 2
0 b.o. 1
98 drugo 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

w2_06b RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 2 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 55220 Frekvenca
1 ciljne skupine 6
2 ekonomske politike 3
3 socialne politike 9
4 socialno partnerstvo 1
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 4
10 prav druzb skupin 3
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 4
14 zaposlovanje 2
15 demokracija 2
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 4
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 1
22 uvelj. stroke znanja... 9
23 stanov. pol.(konkretno) 3
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 5
27 pospes malega gospodarstva 2
28 trzenje - zakonodaja 0
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 2
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 2
34 izobraževanje 3
35 prostovoljstvo 2
36 vzgoja 0
0 b.o. 1
98 drugo 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

w2_06c RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 3 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Vrednost 56219 Frekvenca
1 ciljne skupine 8
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 0
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 1
9 sist soc varstva 3
10 prav druzb skupin 2
11 delov lastne organizacije 5
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 7
23 stanov. pol.(konkretno) 5
24 finance 0
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 3
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 6
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 3
34 izobraževanje 7
35 prostovoljstvo 2
36 vzgoja 0
0 b.o. 1
98 drugo 9
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

w2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE 2012

Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/skupina pri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Vrednost 57218 Frekvenca
1 stalno 66
2 pogosto 21
3 obcasno 9
4 redko 1
5 nikoli 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08a DEJAVNOSTI - ZA NOTRANJE ORGANIZIRANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

notranje organiziranje

Vrednost 58217 Frekvenca
1 nic casa 8
2 17
3 33
4 27
5 zelo veliko casa 12
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08b DEJAVNOSTI - PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

predstavljanje vaše organizacije/skupine in njenih dejavnosti v množičnih medijih

Vrednost 59216 Frekvenca
1 nic casa 3
2 19
3 33
4 17
5 zelo veliko casa 25
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08c DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE NOTRANJI PROBLEMI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/ skupine oz. vaših članov

Vrednost 60215 Frekvenca
1 nic casa 8
2 14
3 19
4 26
5 zelo veliko casa 29
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08d DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE SIRSI DRUZB PROBLEMI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Vrednost 61214 Frekvenca
1 nic casa 3
2 6
3 23
4 21
5 zelo veliko casa 43
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08e DEJAVNOSTI - KONFERENCE STROKOVNJAKOV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov strokovnjakov na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Vrednost 62213 Frekvenca
1 nic casa 3
2 8
3 23
4 42
5 zelo veliko casa 21
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08f DEJAVNOSTI - KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije / skupine

Vrednost 63212 Frekvenca
1 nic casa 17
2 18
3 30
4 26
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08g DEJAVNOSTI - ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

zbiranje virov za delovanje (finance, oprema…)

Vrednost 64211 Frekvenca
1 nic casa 10
2 12
3 24
4 24
5 zelo veliko casa 27
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08h DEJAVNOSTI - OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

objava biltena organizacije / skupine, revij, monografij, knjig

Vrednost 65210 Frekvenca
1 nic casa 9
2 21
3 23
4 22
5 zelo veliko casa 22
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08i DEJAVNOSTI - OBVESCANJE CLANSTVA 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

obveščanje članstva o dogajanjih na področju interesa vaše organizacije/ skupine

Vrednost 66209 Frekvenca
1 nic casa 2
2 8
3 16
4 30
5 zelo veliko casa 41
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08j DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJA NA MATICNEM PODROCJU ORGANIZACIJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Vrednost 67208 Frekvenca
1 nic casa 7
2 11
3 26
4 33
5 zelo veliko casa 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08k DEJAVNOSTI - USPOSABLJANJE CLANSTVA ZA LOBIRANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/ skupine za uspešno lobiranje

Vrednost 68207 Frekvenca
1 nic casa 22
2 26
3 27
4 13
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08l DEJAVNOSTI - PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV, AMANDMAJEV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Vrednost 69206 Frekvenca
1 nic casa 10
2 11
3 27
4 25
5 zelo veliko casa 24
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08mx DEJAVNOSTI - PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

podpora političnim voditeljem, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine v predvolilnem času (lokalne volitve 2010, parlamentarne volitve 2011)

Vrednost 70205 Frekvenca
1 nic casa 75
2 8
3 9
4 3
5 zelo veliko casa 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08m1 DEJAVNOSTI - PODPORA STRANKAM ZA EU VOLITVE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

podpora kandidatom oziroma strankam, ki so bili naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine na volitvah v Evropski parlament (zadnje evropske volitve 2009)

Vrednost 71204 Frekvenca
1 nic casa 81
2 10
3 5
4 1
5 zelo veliko casa 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08n DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini

Vrednost 72203 Frekvenca
1 nic casa 6
2 12
3 28
4 36
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08o DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/ skupinami v Sloveniji

Vrednost 73202 Frekvenca
1 nic casa 1
2 11
3 31
4 39
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08p DEJAVNOSTI - ISKANJE INFORMACIJ ZA DELOVANJE2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/ skupine

Vrednost 74201 Frekvenca
1 nic casa 0
2 7
3 24
4 37
5 zelo veliko casa 29
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08r DEJAVNOSTI - STIKI Z ODLOCEVALCI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za reševanje katerih si prizadeva vaša organizacija/ skupina

Vrednost 75200 Frekvenca
1 nic casa 1
2 5
3 21
4 46
5 zelo veliko casa 24
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08s DEJAVNOSTI - IZVAJANJE/ NAROCANJE RAZISKAV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih, s katerimi se ukvarja vaša organizacija/ skupina

Vrednost 76199 Frekvenca
1 nic casa 29
2 29
3 18
4 19
5 zelo veliko casa 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08t DEJAVNOSTI - STORITVE, POGODBA Z VLADO, MINISTRSTVA 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Vrednost 77198 Frekvenca
1 nic casa 33
2 11
3 12
4 20
5 zelo veliko casa 20
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_08u DEJAVNOSTI - DRUGE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Vrednost 78197 Frekvenca
1 nic casa 0
2 0
3 2
4 3
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09a AKTIVNOSTI - SRECANJE Z VLADNIMI URADNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Vrednost 79196 Frekvenca
1 nikoli 3
2 redko 15
3 obcasno 37
4 pogosto 25
5 stalno 17
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09b AKTIVNOSTI - SRECANJE Z MINISTRI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z ministri

Vrednost 80195 Frekvenca
1 nikoli 7
2 redko 28
3 obcasno 39
4 pogosto 10
5 stalno 13
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09c AKTIVNOSTI - SRECANJE S PREDSTAVNIKI VLADNIH AGENCIJ 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja s predstavniki državnih agencij, skladov

Vrednost 81194 Frekvenca
1 nikoli 19
2 redko 24
3 obcasno 34
4 pogosto 12
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09c1 AKTIVNOSTI - SRECANJE Z EU URADNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z uradniki EU

Vrednost 82193 Frekvenca
1 nikoli 33
2 redko 40
3 obcasno 21
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09d AKTIVNOSTI - DELOVANJE PREK MEDIJEV 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Vrednost 83192 Frekvenca
1 nikoli 5
2 redko 10
3 obcasno 24
4 pogosto 38
5 stalno 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09e AKTIVNOSTI - JAVNE PRIREDITVE, OKROGLE MIZE 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz, ipd.)

Vrednost 84191 Frekvenca
1 nikoli 7
2 redko 15
3 obcasno 40
4 pogosto 19
5 stalno 15
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09fX AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s poslanci ali delovnimi telesi državnega zbora (strokovni stiki, osebni stiki)

Vrednost 85190 Frekvenca
1 nikoli 14
2 redko 28
3 obcasno 29
4 pogosto 18
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09f1 AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s poslanci ali delovnimi telesi Evropskega parlamenta

Vrednost 86189 Frekvenca
1 nikoli 44
2 redko 40
3 obcasno 9
4 pogosto 4
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09f2 AKTIVNOSTI - STIKI Z DRŽAVNIMI SVETNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki z državnimi svetniki

Vrednost 87188 Frekvenca
1 nikoli 23
2 redko 31
3 obcasno 24
4 pogosto 10
5 stalno 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09f3 AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. EVROP.EKON.SOC.ODBORA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s predstavniki Evropskega ekonomsko - socialnega odbora

Vrednost 88187 Frekvenca
1 nikoli 59
2 redko 19
3 obcasno 8
4 pogosto 4
5 stalno 6
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09g AKTIVNOSTI - STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki z voditelji političnih strank

Vrednost 89186 Frekvenca
1 nikoli 40
2 redko 32
3 obcasno 21
4 pogosto 3
5 stalno 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09h AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Vrednost 90185 Frekvenca
1 nikoli 14
2 redko 25
3 obcasno 37
4 pogosto 18
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09i AKTIVNOSTI - STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Vrednost 91184 Frekvenca
1 nikoli 14
2 redko 18
3 obcasno 26
4 pogosto 19
5 stalno 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09j AKTIVNOSTI - DEMONSTRACIJE, PROTESTI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Vrednost 92183 Frekvenca
1 nikoli 49
2 redko 21
3 obcasno 19
4 pogosto 5
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09k AKTIVNOSTI - STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Vrednost 93182 Frekvenca
1 nikoli 23
2 redko 33
3 obcasno 27
4 pogosto 8
5 stalno 4
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09l AKTIVNOSTI - SODELOVANJE - Z ORGANIZACIJAMI SKUPNI INTERESI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Vrednost 94181 Frekvenca
1 nikoli 1
2 redko 9
3 obcasno 17
4 pogosto 42
5 stalno 28
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09m AKTIVNOSTI - KOLEKTIVNA POGAJANJA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Kolektivna pogajanja

Vrednost 95180 Frekvenca
1 nikoli 51
2 redko 15
3 obcasno 6
4 pogosto 5
5 stalno 18
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09n AKTIVNOSTI - SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite, s katerih področij

Vrednost 96179 Frekvenca
1 nikoli 5
2 redko 4
3 obcasno 19
4 pogosto 34
5 stalno 32
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_09o AKTIVNOSTI - DRUGE 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Druge aktivnosti - prosimo, navedite katere:

Vrednost 97178 Frekvenca
1 nikoli 1
2 redko 1
3 obcasno 4
4 pogosto 4
5 stalno 10
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_10aX TEHNIKE VPLIVANJA - TELEFONSKI RAZGOVORI Z VPLIVNEZI 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Vrednost 98177 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 11
2 precej ucinkovita 25
3 v manjsi meri ucinkovita 41
4 sploh ni ucinkovita 7
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10bX TEHNIKE VPLIVANJA - OSEBNI STIKI Z ODLOCEVALCI NA URADNIH MESTIH 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Vrednost 99176 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 24
2 precej ucinkovita 37
3 v manjsi meri ucinkovita 29
4 sploh ni ucinkovita 1
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10cX TEHNIKE VPLIVANJA - NEFORMALNI OSEBNI STIKI Z ODLOCEVALCI 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Vrednost 100175 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 17
2 precej ucinkovita 21
3 v manjsi meri ucinkovita 28
4 sploh ni ucinkovita 8
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10dXX TEHNIKE VPLIVANJA - POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisem (v fizični ali elektronski obliki) pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Vrednost 101174 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 17
3 v manjsi meri ucinkovita 54
4 sploh ni ucinkovita 10
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10eX TEHNIKE VPLIVANJA - OBJAVA JAVNIH PISEM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Vrednost 102173 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 6
2 precej ucinkovita 24
3 v manjsi meri ucinkovita 34
4 sploh ni ucinkovita 9
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10fX TEHNIKE VPLIVANJA - UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Vrednost 103172 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 24
3 v manjsi meri ucinkovita 35
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10gX TEHNIKE VPLIVANJA - KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Vrednost 104171 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 6
3 v manjsi meri ucinkovita 15
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10hX TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA ODLOCEVALCEM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Vrednost 105170 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 9
2 precej ucinkovita 28
3 v manjsi meri ucinkovita 44
4 sploh ni ucinkovita 5
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10iX TEHNIKE VPLIVANJA - DARILA 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

izročanje daril vplivnim posameznikom

Vrednost 106169 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 11
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10jXX TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisem državljanom ali organizacijam (v fizični ali elektronski obliki) z vašimi pojasnili in stališči

Vrednost 107168 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 8
2 precej ucinkovita 14
3 v manjsi meri ucinkovita 34
4 sploh ni ucinkovita 12
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10j1X TEHNIKE VPLIVANJA - PETICIJE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

organiziranje in podpisovanja peticij

Vrednost 108167 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 19
3 v manjsi meri ucinkovita 24
4 sploh ni ucinkovita 9
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10kX TEHNIKE VPLIVANJA - IZMENJAVA USLUG 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

izmenjava uslug med vašo organizacijo/ skupino in vplivnimi politiki

Vrednost 109166 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 3
3 v manjsi meri ucinkovita 4
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10lX TEHNIKE VPLIVANJA - NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Vrednost 110165 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 1
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 2
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10mX TEHNIKE VPLIVANJA - STIKI NA SPREJEMIH 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Vrednost 111164 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 2
2 precej ucinkovita 15
3 v manjsi meri ucinkovita 44
4 sploh ni ucinkovita 14
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_10nX TEHNIKE VPLIVANJA - DRUGE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite:

Vrednost 112163 Frekvenca
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 6
3 v manjsi meri ucinkovita 3
4 sploh ni ucinkovita 1
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE 2012

Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Vrednost 113162 Frekvenca
1 popolno strinja 34
2 deloma strinja 33
3 sploh ne strinja 4
0 b.o. 1
9 ne vem 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_12a NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 1 2012 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Vrednost 114161 Frekvenca
1 podkupovanje 16
2 osebna darila 9
3 kosila, zajtrki, vecerje 2
4 reciprocnost 6
5 izsiljevanje 3
6 osebne zveze 5
7 etiketiranje nasprotnika 1
8 sirjenje lazi 0
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 4
12 javni protesti 2
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 2
15 povez s polit strukturami 4
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 3
18 nepravna sredstva 1
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 1
22 lazno predstavljanje 6
23 klientelizem 0
0 b.o. 26
98 drugo 1
99 masilo 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

w2_12b NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 2 2012 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Vrednost 115160 Frekvenca
1 podkupovanje 9
2 osebna darila 3
3 kosila, zajtrki, vecerje 3
4 reciprocnost 3
5 izsiljevanje 6
6 osebne zveze 1
7 etiketiranje nasprotnika 0
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 1
12 javni protesti 1
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 3
15 povez s polit strukturami 2
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 0
18 nepravna sredstva 1
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 0
22 lazno predstavljanje 3
23 klientelizem 3
0 b.o. 25
98 drugo 1
99 masilo 4
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

w2_12A1 STRINJANJE Z ZAKONOM O KORUPCIJI 2012 Ali se strinjate z vsebino Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja? 1 - da, menim da vsebina dobro ureja področje lobiranja 2 - ne, ne strinjam se z Zakonom v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja 3 - nisem seznanjen/a 0 - b.o.

Vrednost 116159 Frekvenca
1 da, vsebina dobro ureja področje lobiranja 41
2 ne, ne strinjam se z Zakonom 15
3 nisem seznanjen 38
0 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_12Ba POTREBNA SPREMEMBA ZAKONA O KORUPCIJI 1 2012 Ali se strinjate z vsebino Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja? 1 - da, menim da vsebina dobro ureja področje lobiranja 2 - ne, ne strinjam se z Zakonom v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja 3 - nisem seznanjen/a 0 - b.o.

(Če se ne strinja) Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno v tem zakonu spremeniti?

Vrednost 117158 Frekvenca
1 bolje urejen zakon 3
2 se ne izvaja 2
3 neustreznost zakona 1
4 ne deluje 1
5 izuzeti socialne partnerje 1
6 izuzete NVO 1
7 objektivno prikazati lobiranje 1
8 lobisti naj bi opredelili za kaj lobirajo 1
9 preširoko opredeljeno lobiranje 1
0 b.o. 1
97 z zakonom ni seznanjen 38
98 z zakonom se strinja 41
99 zakona ne potrebujemo 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w2_12Bb POTREBNA SPREMEMBA ZAKONA O KORUPCIJI 2 2012 Ali se strinjate z vsebino Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja? 1 - da, menim da vsebina dobro ureja področje lobiranja 2 - ne, ne strinjam se z Zakonom v delu, ki opredeljuje pravila lobiranja 3 - nisem seznanjen/a 0 - b.o.

(Če se ne strinja) Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno v tem zakonu spremeniti?

Vrednost 118157 Frekvenca
1 bolje urejen zakon 0
2 se ne izvaja 1
3 neustreznost zakona 0
4 ne deluje 1
5 izuzeti socialne partnerje 0
6 izuzete NVO 0
7 objektivno prikazati lobiranje 0
8 lobisti naj bi opredelili za kaj lobirajo 0
9 preširoko opredeljeno lobiranje 0
0 b.o. 1
97 z zakonom ni seznanjen 37
98 z zakonom se strinja 42
99 zakona ne potrebujemo 2
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w2_15 STEVILO ORGANIZACIJ, KI VPLIVAJO NA ISTE POLITIKE2012

Ali se po vašem mnenju število organizacij/skupin, ki poskušajo vplivati na oblikovanje istih politik kot vaša organizacija/skupina v zadnjih letih povečuje, zmanjšuje ali ostaja enako?

Vrednost 119156 Frekvenca
1 povecuje 51
2 ostaja enako 38
3 zmanjsuje 4
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_16a PREVLADUJE SOGLASJE V OKOLJU DELOVANJA2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

na tem področju prevladuje soglasje

Vrednost 120155 Frekvenca
1 tocen opis 15
2 19
3 30
4 13
5 napacen opis 19
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16b PREVLADUJE KONFLIKT V OKOLJU DELOVANJA 2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

na tem področju prevladuje konflikt

Vrednost 121154 Frekvenca
1 tocen opis 15
2 14
3 33
4 15
5 napacen opis 19
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16c NENEHNO ISTI NASPROTNIKI ORGANIZACIJE2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

organizacija/ skupina se na področju svojih interesov nenehno sooča z istimi nasprotniki

Vrednost 122153 Frekvenca
1 tocen opis 32
2 32
3 13
4 8
5 napacen opis 8
0 b.o. 0
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16d POLITIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

nekateri pomembni politiki/ politične stranke nasprotujejo interesom organizacije/ skupine

Vrednost 123152 Frekvenca
1 tocen opis 30
2 19
3 13
4 8
5 napacen opis 19
0 b.o. 0
9 ne vem 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16e DRZ. URADNIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

nekateri pomembni državni uradniki, vladne agencije nasprotujejo interesom organizacije/ skupine

Vrednost 124151 Frekvenca
1 tocen opis 26
2 23
3 11
4 11
5 napacen opis 21
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16f INTERESNE ORG. NASPROTUJEJO INTERESOM NASE ORGANIZACIJE 2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

nekatere interesne organizacije/ skupine nasprotujejo interesom naše organizacije/ skupine

Vrednost 125150 Frekvenca
1 tocen opis 28
2 13
3 18
4 14
5 napacen opis 20
0 b.o. 0
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_16g ORGANIZACIJA TEKMUJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 2012 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupina? Pri oceni uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

naša organizacija/ skupina tekmuje z drugimi sorodnimi organizacijami/ skupinami (npr. za članstvo, finančne vire)

Vrednost 126149 Frekvenca
1 tocen opis 34
2 12
3 12
4 12
5 napacen opis 25
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_17aX NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE OB SPREMINJANJU POLITIKE V SLO 1 2012

Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike v Sloveniji - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Vrednost 127148 Frekvenca
1 vlada - predsednik 3
2 vladni urad 0
3 ministrstvo 47
4 del.tel.ministrstev 3
5 min.podrej.instance 0
6 ministri 0
7 visoki drz.uradniki 1
8 strok. sodelavci 2
9 parlament 2
10 del.tel.parlamenta 0
11 pol. stranke 0
12 vodilni v Ljubljani 0
13 pripravljalci zakona 11
14 odvisno od problema 1
15 odvisno od pravil 0
16 krovne organizacije 5
17 civil.druzb.organizacije 1
18 znanci v sferi odlocanja 1
19 župan 1
20 članstvo 2
21 Ekonomsko socialni svet 1
22 agencije 0
23 sorodne organizacije 3
24 širša javnost 1
0 b.o. 0
98 drugo 9
99 se ne obraca na nobeno ustanovo 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

w2_17bX NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE OB SPREMINJANJU POLITIKE V SLO 2 2012

Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike v Sloveniji - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Vrednost 128147 Frekvenca
1 vlada - predsednik 3
2 vladni urad 0
3 ministrstvo 13
4 del.tel.ministrstev 0
5 min.podrej.instance 4
6 ministri 2
7 visoki drz.uradniki 4
8 strok. sodelavci 0
9 parlament 8
10 del.tel.parlamenta 1
11 pol. stranke 1
12 vodilni v Ljubljani 0
13 pripravljalci zakona 0
14 odvisno od problema 1
15 odvisno od pravil 0
16 krovne organizacije 0
17 civil.druzb.organizacije 0
18 znanci v sferi odlocanja 0
19 župan 0
20 članstvo 1
21 Ekonomsko socialni svet 1
22 agencije 1
23 sorodne organizacije 0
24 širša javnost 1
0 b.o. 0
98 drugo 5
99 se ne obraca na nobeno ustanovo 2
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

w2_18a ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 1 2012 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike v Sloveniji - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

(Če da) Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Vrednost 129146 Frekvenca
1 bodo upostevali 1
2 pripr.predl.zakonov 21
3 imajo strokovnjake 3
4 vlaganje amandmajev 0
5 povzrocili stanje 0
6 verifikacija stalisc 1
7 dopolnjev. podatkov 4
8 najbolj vplivni 7
9 izvajajo zakone 4
10 pristojnost 21
11 financerji 0
12 imamo predstavnike 0
13 krepitev moci skupine 3
14 poznanstvo 1
15 ucinkovitost 0
16 drugje ni moznosti 3
17 poznajo problematiko 3
18 najbolj dostopni 3
19 posredniki 3
20 dialog 0
21 podobni interesi 2
0 b.o. 1
98 drugo 13
99 masilo 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

w2_18b ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 2 2012 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike v Sloveniji - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

(Če da) Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Vrednost 130145 Frekvenca
1 bodo upostevali 0
2 pripr.predl.zakonov 7
3 imajo strokovnjake 2
4 vlaganje amandmajev 0
5 povzrocili stanje 0
6 verifikacija stalisc 0
7 dopolnjev. podatkov 1
8 najbolj vplivni 3
9 izvajajo zakone 1
10 pristojnost 3
11 financerji 2
12 imamo predstavnike 0
13 krepitev moci skupine 0
14 poznanstvo 1
15 ucinkovitost 1
16 drugje ni moznosti 0
17 poznajo problematiko 0
18 najbolj dostopni 1
19 posredniki 1
20 dialog 3
21 podobni interesi 1
0 b.o. 1
98 drugo 4
99 masilo 2
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

w2_19a DRZAVNI ZBOR - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

državni zbor

Vrednost 131144 Frekvenca
1 brez moci 2
2 6
3 13
4 19
5 zelo velika moc 55
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19b DRZAVNI SVET - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

državni svet

Vrednost 132143 Frekvenca
1 brez moci 19
2 38
3 26
4 8
5 zelo velika moc 4
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19c VLADA - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Vrednost 133142 Frekvenca
1 brez moci 0
2 0
3 1
4 23
5 zelo velika moc 72
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19d PREDSEDNIK REPUBLIKE - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

predsednik republike

Vrednost 134141 Frekvenca
1 brez moci 19
2 34
3 28
4 10
5 zelo velika moc 4
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19e SODISCA - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

sodišča

Vrednost 135140 Frekvenca
1 brez moci 18
2 17
3 15
4 16
5 zelo velika moc 19
0 b.o. 0
9 ne vem 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19fX DRZAVNI SKLADI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

državni skladi, agencije, uradi (prosimo, navedite kateri:

Vrednost 136139 Frekvenca
1 brez moci 7
2 16
3 17
4 19
5 zelo velika moc 23
0 b.o. 0
9 ne vem 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19g DRZAVNI URADNIKI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Vrednost 137138 Frekvenca
1 brez moci 8
2 19
3 30
4 25
5 zelo velika moc 10
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19h LOKALNI URADNIKI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

uradniki na lokalni ravni

Vrednost 138137 Frekvenca
1 brez moci 20
2 21
3 20
4 21
5 zelo velika moc 5
0 b.o. 0
9 ne vem 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19i STROKOVNJAKI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih:

Vrednost 139136 Frekvenca
1 brez moci 9
2 9
3 27
4 24
5 zelo velika moc 4
0 b.o. 0
9 ne vem 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19j MEDIJI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

množični mediji

Vrednost 140135 Frekvenca
1 brez moci 5
2 4
3 18
4 40
5 zelo velika moc 29
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19k INTERESNE ORGANIZACIJE - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

interesne organizacije/ skupine

Vrednost 141134 Frekvenca
1 brez moci 7
2 10
3 41
4 30
5 zelo velika moc 6
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_19l DRUGI - MOC 2012 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupine, največ moči? Prosimo, ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

kdo drug (prosimo, navedite, kdo:

Vrednost 142133 Frekvenca
1 brez moci 1
2 1
3 4
4 10
5 zelo velika moc 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20aX DRZAVNI ZBOR - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

državni zbor

Vrednost 143132 Frekvenca
1 lahko dostopen 13
2 24
3 31
4 16
5 nedostopen 7
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20bX DRZAVNI SVET -DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

državni svet

Vrednost 144131 Frekvenca
1 lahko dostopen 20
2 26
3 18
4 12
5 nedostopen 6
0 b.o. 0
9 ne vem 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20cX VLADA - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Vrednost 145130 Frekvenca
1 lahko dostopen 8
2 20
3 37
4 26
5 nedostopen 3
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20dX PREDSEDNIK REP. - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

predsednik republike

Vrednost 146129 Frekvenca
1 lahko dostopen 11
2 20
3 20
4 20
5 nedostopen 9
0 b.o. 0
9 ne vem 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20eX SODISCA - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

sodišča

Vrednost 147128 Frekvenca
1 lahko dostopen 5
2 6
3 10
4 12
5 nedostopen 16
0 b.o. 0
9 ne vem 47
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20fXX DRZAVNI SKLADI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

državni skladi, agencije, uradi (prosimo, navedite kateri:

Vrednost 148127 Frekvenca
1 lahko dostopen 24
2 27
3 17
4 5
5 nedostopen 3
0 b.o. 0
9 ne vem 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20gX DRZAVNI URADNIKI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Vrednost 149126 Frekvenca
1 lahko dostopen 29
2 24
3 30
4 5
5 nedostopen 4
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20hX LOKALNI URADNIKI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

uradniki na lokalni ravni

Vrednost 150125 Frekvenca
1 lahko dostopen 25
2 23
3 20
4 4
5 nedostopen 3
0 b.o. 0
9 ne vem 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20iX STROKOVNJAKI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih:

Vrednost 151124 Frekvenca
1 lahko dostopen 28
2 20
3 17
4 3
5 nedostopen 0
0 b.o. 0
9 ne vem 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20jX MEDIJI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

množični mediji

Vrednost 152123 Frekvenca
1 lahko dostopen 32
2 15
3 32
4 11
5 nedostopen 5
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20kX INTERESNE ORGANIZACIJE - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

interesne organizacije/ skupine

Vrednost 153122 Frekvenca
1 lahko dostopen 35
2 26
3 17
4 7
5 nedostopen 1
0 b.o. 0
9 ne vem 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_20lX DRUGI - DOSTOPNOST 2012 Kateri od navedenih dejavnikov v Sloveniji so po izkušnjah vaše organizacije/skupine najlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

kdo drug (prosimo, navedite, kdo:

Vrednost 154121 Frekvenca
1 lahko dostopen 5
2 3
3 2
4 2
5 nedostopen 0
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_21a POZNANSTVO POLITIKOV PREK POKLICA 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

prek poklica

Vrednost 155120 Frekvenca
1 masilo (ne) 27
3 da 52
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_21b POZNANSTVO POLITIKOV PREK KRAJ BIVANJA 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

prek kraja, kjer so doma

Vrednost 156119 Frekvenca
1 masilo (ne) 40
3 da 39
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_21c POZNANSTVO POLITIKOV PREK SOLANJE 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

prek šolanja, strokovnega usposabljanja

Vrednost 157118 Frekvenca
1 masilo (ne) 47
3 da 32
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_21dX POZNANSTVO POLITIKOV PREK OSEBNI INTERESI 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

prek osebnih interesov (kultura, šport, ljubiteljska dejavnost…)

Vrednost 158117 Frekvenca
1 masilo (ne) 46
3 da 33
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_21e POZNANSTVO POLITIKOV PREK SORODSTVO 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

prek sorodstvenih vezi

Vrednost 159116 Frekvenca
1 masilo (ne) 68
3 da 11
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_21f POZNANSTVO POLITIKOV - DRUGACE 2012 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

kako drugače, prosimo, navedite, kako:

Vrednost 160115 Frekvenca
1 masilo (ne) 62
3 da 16
0 b.o. 5
9 nimajo stikov 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_22a MINISTER - ZAPOSLEN CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

minister, državni sekretar

Vrednost 161114 Frekvenca
1 da 19
2 ne 77
0 b.o. 0
9 ne ve 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22b POSLANEC - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

poslanec

Vrednost 162113 Frekvenca
1 da 20
2 ne 75
0 b.o. 0
9 ne ve 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22c SVETNIK - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

svetnik v državnem svetu

Vrednost 163112 Frekvenca
1 da 24
2 ne 71
0 b.o. 0
9 ne ve 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22dx DRZ. AGENCIJA - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

v kateri od državnih skladov, agencij, uradov

Vrednost 164111 Frekvenca
1 da 24
2 ne 70
0 b.o. 0
9 ne ve 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22e NA DRUGI IMENOVANI FUNKCIJI V VLADI - ZAPOSLENOST CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

na kateri drugi imenovani funkciji v vladi - kateri:

Vrednost 165110 Frekvenca
1 da 10
2 ne 83
0 b.o. 0
9 ne ve 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22f JAVNA UPRAVA - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

v javni upravi

Vrednost 166109 Frekvenca
1 da 43
2 ne 50
0 b.o. 0
9 ne ve 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22g STROKOVNI SODELAVEC V PARLAMENTU - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

strokovni sodelavec v parlamentu

Vrednost 167108 Frekvenca
1 da 11
2 ne 83
0 b.o. 0
9 ne ve 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22h DRUGA INTERESNA ORG. - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

v kateri drugi interesni organizaciji/ skupini

Vrednost 168107 Frekvenca
1 da 37
2 ne 51
0 b.o. 0
9 ne ve 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22i USTANOVA PODROCJA DELOVANJA ORGANIZACIJE- ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

v kateri od ustanov na področju, kjer želi vaša organizacija/ skupina vplivati na odločanje - prosimo, navedite:

Vrednost 169106 Frekvenca
1 da 20
2 ne 70
0 b.o. 0
9 ne ve 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22i1 INSTITUCIJE EU - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

v kateri izmed institucij Evropske unije

Vrednost 170105 Frekvenca
1 da 9
2 ne 84
0 b.o. 0
9 ne ve 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_22j NOVINAR - ZAPOSLITEV CLAN VODSTVA ORG. 2012 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupine zaposlen na navedenih delovnih mestih?

novinar

Vrednost 171104 Frekvenca
1 da 25
2 ne 69
0 b.o. 0
9 ne ve 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_23a VLADA - DALA NA DNEVNI RED 2012 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

vlada

Vrednost 172103 Frekvenca
1 da 48
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ne ve 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_23b DRZAVNI ZBOR - DAL NA DNEVNI RED 2012 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

državni zbor

Vrednost 173102 Frekvenca
1 da 52
2 ne 35
0 b.o. 0
9 ne ve 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_23c DRZAVNI SVET - DAL NA DNEVNI RED 2012 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

državni svte

Vrednost 174101 Frekvenca
1 da 48
2 ne 38
0 b.o. 0
9 ne ve 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_24a VLADA - UMAKNILA ZADEVO Z DNEVNEGA REDA 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve?

vlada

Vrednost 175100 Frekvenca
1 da 35
2 ne 51
0 b.o. 0
9 ne ve 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_24b DRZAVNI ZBOR - UMAKNIL ZADEVO Z DNEVNEGA REDA 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve?

državni zbor

Vrednost 17699 Frekvenca
1 da 29
2 ne 57
0 b.o. 0
9 ne ve 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_24c DRZAVNI SVET - UMAKNIL ZADEVO Z DNEVNEGA REDA 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve?

državni svte

Vrednost 17798 Frekvenca
1 da 17
2 ne 67
0 b.o. 0
9 ne ve 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_25X ALI SE MINISTRSTVO POSVETUJE Z VAMI, KO SPREMINJA POLITIKO 2012

Ali se določeno ministrstvo (vlada) posvetuje z vami, ko začenja spreminjati politiko na vašem interesnem področju?

Vrednost 17897 Frekvenca
1 da, vedno 11
2 da, pogosto 18
3 da, obcasno 32
4 da, a redko 21
5 nikoli 13
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_26 ALI MINISTRSTVO UPOSTEVA VASA MNENJA V VMESNIH FAZAH SPREMINJANJA ZAKONOV 2012

Ali relevantno ministrstvo/vlada upošteva vaša mnenja, pripombe v posameznih vmesnih fazah sprejemanja zakonov?

Vrednost 17996 Frekvenca
1 da, vedno 3
2 da, pogosto 25
3 da, obcasno 41
4 da, a redko 19
5 nikoli 5
0 b.o. 0
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_27 ALI JE SKUPINI USPELO PREPRICATI VLADO, DA JE UPOSTEVALA INTERESE ORGANIZACIJE PRI ZAKONIH 2012

Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je v precejšni ali celo veliki meri upoštevala vaše interese pri zakonodajnih spremembah?

Vrednost 18095 Frekvenca
1 da 59
2 ne 27
0 b.o. 0
9 ne vem 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_28 NAVAJANJE ZAKONOV, KJER JE BILA ORGANIZACIJA USPESNA 2012 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je v precejšni ali celo veliki meri upoštevala vaše interese pri zakonodajnih spremembah?

(Če da) Prosimo, navedite zakone, pri katerih vam je uspelo uveljaviti interese vaše organizacije/skupine pri vladi:

Vrednost 18194 Frekvenca
0 ni odgovora 40
1 odgovor 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_29 KAKO MNENJA PRIDEJO DO PISCEV ZAKONOV, NA CIGAVO POBUDO 2012

Kako vaša mnenja, predlogi običajno pridejo do piscev zakonov v vladi?

Vrednost 18293 Frekvenca
1 pobuda vlade 5
2 pobuda organizacije 40
3 kakor kdaj 47
8 ni sodelovanja 1
0 b.o. 1
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_30 ALI JE MINISTRSTVO PREDVIDELO SODELOVANJE VASE ORGANIZACIJE PRI IZVAJANJU ZAKONOV 2012

Ali je relevantno ministrstvo/vlada že kdaj predvidelo/la sodelovanje vaše organizacije/skupine pri izvajanju kakega zakona oz. sprejete politike?

Vrednost 18392 Frekvenca
1 da, veckrat 35
2 da, a redko 39
3 nikoli 16
0 b.o. 0
9 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_31 ALI SKUPINA SODELUJE V DELOVNIH TELESIH VLADE 2012

Ali vaša skupina sodeluje v delovnih telesih, ki povezujejo interesne skupine in vladne uradnike na državni ravni?

Vrednost 18491 Frekvenca
1 da 64
2 ne 30
8 ne vem 0
0 b.o. 2
9 ni del. teles 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_32 NAVAJANJE DEL. TELES, V KATERIH ORG. SODELUJE 2012 Ali vaša skupina sodeluje v delovnih telesih, ki povezujejo interesne skupine in vladne uradnike na državni ravni?

Vrednost 18590 Frekvenca
0 ni odgovora 33
1 odgovor 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_33 ALI SODELOVANJE V DELOVNIH TELESIH POMAGA PRI URESNICEVANJU CILJEV ORGAN. 2012 Ali vaša skupina sodeluje v delovnih telesih, ki povezujejo interesne skupine in vladne uradnike na državni ravni?

(Če da) Ali vaše sodelovanje v takih telesih pomaga pri uresničevanju ciljev vaše skupine/organizacije?

Vrednost 18689 Frekvenca
1 da, zelo 17
2 da, precej 25
3 da,v manjsi meri 18
4 ne, sploh ne 4
0 ne sodelujejo, b.o. 28
8 ne vem 3
9 ni teles 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_34 ALI JE ORG. PREPRICALA VLADO, DA JE SPREMENILA POSTOPEK, PRAVILNIK 2012

Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je spremenila kak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis zaradi prilagajanja vašim prizadevanjem?

Vrednost 18788 Frekvenca
1 da 54
2 ne 25
0 b.o. 0
9 ne vem 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_35 NAVAJANJE ADM. POSTOPKA, KI JE BIL SPREMENJEN 2012 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je spremenila kak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis zaradi prilagajanja vašim prizadevanjem?

(Če da) prosimo, naštejete kak tak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis:

Vrednost 18887 Frekvenca
0 ni odgovora 43
1 odgovor 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_36a PETERLETOVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

A. Peterletova (1990 - 1992)

Vrednost 18986 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 4
3 11
4 7
5 nobenega sodelovanja 10
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 32
9 ne vem 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36b DRNOVSKOVA VLADA 1, 1992-93 - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Drnovškova I. (1992-1993)

Vrednost 19085 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 0
2 10
3 17
4 8
5 nobenega sodelovanja 7
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 25
9 ne vem 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36cX DRNOVSKOVA VLADA 2, 1993-97 - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Drnovškova II. (1993- 1997)

Vrednost 19184 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 1
2 10
3 27
4 6
5 nobenega sodelovanja 8
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 17
9 ne vem 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c1 DRNOVSKOVA VLADA 3, 1997-00 - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Drnovškova III. (1997- 2000)

Vrednost 19283 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 12
3 24
4 10
5 nobenega sodelovanja 8
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 13
9 ne vem 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c2 BAJUKOVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Bajukova (jun. 2000 - nov. 2000)

Vrednost 19382 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 1
2 2
3 19
4 11
5 nobenega sodelovanja 21
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 13
9 ne vem 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c3 DRNOVSKOVA VLADA 4, 2000-02 - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Drnovškova IV. (2000 - 2002)

Vrednost 19481 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 14
3 30
4 6
5 nobenega sodelovanja 12
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 11
9 ne vem 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c4 ROPOVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Ropova (2002 - 2004)

Vrednost 19580 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 5
2 15
3 29
4 11
5 nobenega sodelovanja 12
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 8
9 ne vem 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c5 JANŠEVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Janševa (2004 - 2008)

Vrednost 19679 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 17
3 35
4 18
5 nobenega sodelovanja 12
0 b.o. 0
8 org. ni obstajala 1
9 ne vem 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_36c6 PAHORJEVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z vladami po letu 1990?

Pahorjeva (2008 - 2011)

Vrednost 19778 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 4
2 20
3 34
4 18
5 nobenega sodelovanja 15
8 org. ni obstajala 0
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_37 NEVARNA JE TESNA POVEZANOST Z VLADO 2012

Včasih pravijo, da je nevarno, če je interesna organizacija/skupina preveč povezana z vlado. Ali se strinjate ali se ne strinjate s tem?

Vrednost 19877 Frekvenca
1 strinjam 69
2 ne strinjam 16
0 b.o. 0
9 ne vem 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_38 NAVAJANJE NEVARNOST TESNIH POVEZAV Z VLADO 2012 Včasih pravijo, da je nevarno, če je interesna organizacija/skupina preveč povezana z vlado. Ali se strinjate ali se ne strinjate s tem?

(Če se strinja z zgornja trditvijo) Kakšne nevarnosti vas še posebej skrbijo? Prosimo, navedite:

Vrednost 19976 Frekvenca
0 ni odgovora 27
1 odgovor 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_38_ko NEVARNA POVEZANOST Z VLADO KODIRAN ODGOVOR 2012

Vrednost 20075 Frekvenca
1 izguba samostojnosti, odvisnost 22
2 izguba objektivnosti, kritičnosti 4
3 sprememba ciljev org. 5
4 finančna odvisnost 2
5 enostranskost ciljev, kratkoročnih 4
6 korupcija 3
7 vpliv org. na politiko 3
8 nenačelnost 3
9 rešitve le za izbrane, parcialne 13
10 problem ob menjavi vlade 6
97 drugo 5
98 ne ve ali je sodelovanje nevarno 11
99 sodelovanje ni nevarno 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 32 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

w2_39 POSLUH POLITICNIH STRANK 2012

Prosimo, da ocenite, koliko posluha so imele politične stranke za interese vaše organizacije/skupine po letu 1990 (oz. od ustanovitve vaše organizacije, če je bila ustanovljena kasneje). Ali bi lahko rekli, da imajo politične stranke...

Vrednost 20174 Frekvenca
1 vec posluha 10
2 manj posluha 9
3 ves cas enako 29
4 vec pred volitvami 30
5 drugo 15
0 b.o. 0
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_40 ALI STRANKA ISKALA ZAVEZNISTVO Z ORGANIZACIJO 2012

Ali je katera od parlamentarnih strank že kdaj iskala zavezništvo z vašo organizacijo/skupino glede kakega konkretnega projekta?

Vrednost 20273 Frekvenca
1 da 36
2 ne 49
0 b.o. 0
9 ne vem 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_41 NESPREJEMLJIV VPLIV STRANK 2012

Ali je katera od strank poskušala vplivati na delovanje vaše organizacije na način, ki se je vodstvu vaše organizacije/skupine zdel nesprejemljiv?

Vrednost 20372 Frekvenca
1 da 20
2 ne 68
0 b.o. 0
9 ne vem 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_42 NAVAJANJE NESPREJEMLJ. VPLIVA STRANK 2012 Ali je katera od strank poskušala vplivati na delovanje vaše organizacije na način, ki se je vodstvu vaše organizacije/skupine zdel nesprejemljiv?

(Če da) Za kakšen način je šlo? Prosimo, opišite:

Vrednost 20471 Frekvenca
0 ni odgovora 77
1 odgovor 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_43 SODELOVANJE ORGANIZACIJE V DRZAVAVNEM ZBORU 2012

Ali je predstavnik vaše organizacije/skupine že kdaj sodeloval pri obravnavi zakonov v državnem zboru oz. v katerem od njegovih delovnih teles?

Vrednost 20570 Frekvenca
1 da, vedno 12
2 da, pogosto 14
3 da, obcasno 28
4 da, a redko 21
5 nikoli 15
0 b.o. 0
9 ne vem 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_44 KAKO PRIDE DO SODELOVANJA PRI DELU DRZAVNEGA ZBORA, NA CIGAVO POBUDO 2012

Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupine pri delu državnega zbora oz. njegovih delovnih teles?

Vrednost 20669 Frekvenca
1 pobuda DZ 19
2 pobuda organizacije 28
3 kakor kdaj 32
8 ni sodelovanja 10
0 b.o. 0
9 ne vem 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_45 ONEMOGOCENO SODELOVANJE NA SEJI V DRZAVNEM ZBORU 2012

Ali se je že kdaj zgodilo, da je vaša organizacija/skupina želela prisostvovati seji katerega od delovnih teles državnega zbora, pa ji to ni bilo omogočeno?

Vrednost 20768 Frekvenca
1 da, zgodilo se je 10
2 ne 70
0 b.o. 0
9 ne vem 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_46 NAVEDBA O ONEMOGOCANJU SODELOVANJA NA SEJI DZ2012 Ali se je že kdaj zgodilo, da je vaša organizacija/skupina želela prisostvovati seji katerega od delovnih teles državnega zbora, pa ji to ni bilo omogočeno?

(Če da) Prosimo, opišite podrobneje, kako se je to zgodilo:

Vrednost 20867 Frekvenca
0 ni odgovora 86
1 odgovor 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_47 ALI PREPRICALI DRZAVNI ZBOR K SPREMEMBI BESEDILA ZAKONA 2012

Ali je vaši organizaciji/skupini že kdaj uspelo prepričati državni zbor, da je spremenil besedilo kakega zakona, da bi odločitev prilagodil vašim interesom?

Vrednost 20966 Frekvenca
1 da 43
2 ne 36
0 b.o. 0
9 ne vem 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_48 NAVEDBE ZAKONOV, ZA KATERE PREPRICALI DRZAVNI ZBOR 2012 Ali je vaši organizaciji/skupini že kdaj uspelo prepričati državni zbor, da je spremenil besedilo kakega zakona, da bi odločitev prilagodil vašim interesom?

(Če da) Prosimo, opišite podrobneje, navedite zakon:

Vrednost 21065 Frekvenca
0 ni odgovora 54
1 odgovor 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_49ax SODELOVANJE S SKUPSCINO (90-92) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Skupščina (1990 - 1992) (Bučar)

Vrednost 21164 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 1
3 9
4 3
5 nobenega sodelovanja 14
0 b.o. 0
8 org.ni obstajala 33
9 ne vem 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_49bx SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (92-96) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Državni zbor (1992 - 1996) (Rigelnik, Školč)

Vrednost 21263 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 0
2 4
3 15
4 9
5 nobenega sodelovanja 12
0 b.o. 0
8 org.ni obstajala 19
9 ne vem 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_49cx SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (96-2000) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Državni zbor (1996 - 2000) (Podobnik)

Vrednost 21362 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 0
2 7
3 16
4 10
5 nobenega sodelovanja 15
0 b.o. 0
8 org.ni obstajala 13
9 ne vem 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_49dx SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (2000-04) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Državni zbor (2000 - 2004) (Pahor, Horvat)

Vrednost 21461 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 7
3 20
4 15
5 nobenega sodelovanja 17
0 b.o. 0
8 org.ni obstajala 9
9 ne vem 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_49ex SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (04-08) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Državni zbor (2004 - 2008) (Cukjati)

Vrednost 21560 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 7
3 27
4 22
5 nobenega sodelovanja 18
0 b.o. 0
8 org.ni obstajala 1
9 ne vem 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_49fx SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (08-11) 2012 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupine z republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

Državni zbor (2008 - 2011) (Gantar, Germič)

Vrednost 21659 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 13
3 23
4 25
5 nobenega sodelovanja 19
8 org.ni obstajala 0
0 b.o. 0
9 ne vem 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

w2_50 VPLIVANJE PREK DRZAVNEGA SVETA 2012

Ali vaša organizacija/skupina poskuša vplivati na oblikovanje oz. izvajanje zakonov preko državnega sveta?

Vrednost 21758 Frekvenca
1 da, redno 4
2 da, obcasno 36
3 da, a zelo redko 26
4 nikoli 25
0 b.o. 0
9 ne ve, ne more oceniti 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_51 KAKO DO SODELOVANJA V DRZAVNEM SVETU, NA CIGAVO POBUDO 2012

Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupine pri delu državnega sveta oz. njegovih delovnih teles?

Vrednost 21857 Frekvenca
1 pobuda DS 16
2 pobuda organizacije 29
3 kakor kdaj 26
0 b.o. 0
8 ni sodelovanja 22
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_52 PRISPEVEK SODELOVANJA Z DRZAVNIM SVETOM K UVELJAVLJANJU INTERESOV ORG. 2012 Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupine pri delu državnega sveta oz. njegovih delovnih teles?

(Če je sodelovanje) Ali je sodelovanje vaše organizacije/skupine in državnega sveta kdaj pomembno prispevalo k uveljavljanju interesov vaše organizacije/skupine?

Vrednost 21956 Frekvenca
1 da, zelo velikokrat 2
2 da, precejkrat 11
3 da, v redkih primerih 38
4 ne, nikoli 7
0 b.o. 1
8 ne vem 14
9 ni sodelovanja 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_53 VPLIVANJE PREKO PREDSEDSEDNIKA REP. 2012

Ali vaša organizacija/skupina poskuša vplivati na oblikovanje oz. izvajanje politik prek predsednika republike?

Vrednost 22055 Frekvenca
1 da, redno 2
2 da, obcasno 12
3 da, a zelo redko 32
4 nikoli 45
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_54X KAKO DO STIKOV S PREDSEDNIKOM REP., NA CIGAVO POBUDO 2012

Kako praviloma pride do stikov med vašo organizacijo/skupino s predsednikom republike?

Vrednost 22154 Frekvenca
1 pobuda predsednika 13
2 pobuda organizacije 43
3 kakor kdaj 19
0 b.o. 0
8 ni stikov 18
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_55 PRISPEVEK SODELOVANJA S PREDSEDNIKOM REP. K UVELJAVLJANJU INTERESOV ORG. 2012 Kako praviloma pride do stikov med vašo organizacijo/skupino s predsednikom republike?

(Če so stiki) Ali je sodelovanje vaše organizacije/skupine in predsednika republike kdaj pomembno prispevalo k uveljavljanju interesov vaše organizacije/skupine?

Vrednost 22253 Frekvenca
1 da, zelo velikokrat 1
2 da, precejkrat 4
3 da, v redkih primerih 26
4 ne, nikoli 35
0 b.o. 0
8 ne vem 11
9 ni stikov 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_56X ALI KAKSNA ZADEVA/ VLOGA NA SODISCU 2012

Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

Vrednost 22352 Frekvenca
1 da, eno vlogo 7
2 da, več kot eno vlogo 25
3 ne 61
0 b.o. 0
9 ne vem 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_56Aa VLOGA NA SODIŠČU 1 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

(Če da) Prosimo, navedite na katero sodišče (možnih več odgovorov):

Vrednost 22451 Frekvenca
1 ustavno sodišče 19
2 okrožno sodišče 1
3 delovno- socialno sodišče 3
4 upravno 6
5 vrhovno 1
6 delovno pravno sodišče 1
7 prvostopenjsko sodišče 1
99 ni vložila nobene zadeve 61
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w2_56Ab VLOGA NA SODIŠČU 2 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

(Če da) Prosimo, navedite na katero sodišče (možnih več odgovorov):

Vrednost 22550 Frekvenca
1 ustavno sodišče 3
2 okrožno sodišče 0
3 delovno- socialno sodišče 1
4 upravno 4
5 vrhovno 2
6 delovno pravno sodišče 0
7 prvostopenjsko sodišče 0
99 ni vložila nobene zadeve 61
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w2_56Ac VLOGA NA SODIŠČU 3 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

(Če da) Prosimo, navedite na katero sodišče (možnih več odgovorov):

Vrednost 22649 Frekvenca
1 ustavno sodišče 1
2 okrožno sodišče 0
3 delovno- socialno sodišče 0
4 upravno 0
5 vrhovno 0
6 delovno pravno sodišče 0
7 prvostopenjsko sodišče 0
99 ni vložila nobene zadeve 61
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w2_59a VLOGA RESENA V KORIST ORGANIZACIJE 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji? (Če da) Kakšna je bil usoda vaše vloge/vaših vlog? (možnih več odgovorov)

rešena v korist naše organizacije

Vrednost 22748 Frekvenca
1 masilo (ne) 16
3 da 16
0 b.o. 3
9 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_59b VLOGA RESENA V NASPROTJU Z ORGANIZACIJO 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji? (Če da) Kakšna je bil usoda vaše vloge/vaših vlog? (možnih več odgovorov)

rešena v nasprotju z zahtevo naše organizacije

Vrednost 22847 Frekvenca
1 masilo (ne) 18
3 da 14
0 b.o. 3
9 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_59c VLOGA ZAVRNJENA ZARADI FORMALNIH RAZLOGOV 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji? (Če da) Kakšna je bil usoda vaše vloge/vaših vlog? (možnih več odgovorov)

zavrnjena je bila iz formalnih razlogov

Vrednost 22946 Frekvenca
1 masilo (ne) 25
3 da 7
0 b.o. 3
9 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_59d VLOGA JE V POSTOPKU 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji? (Če da) Kakšna je bil usoda vaše vloge/vaših vlog? (možnih več odgovorov)

je še v postopku

Vrednost 23045 Frekvenca
1 masilo (ne) 21
3 da 11
0 b.o. 3
9 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_59e DRUGA USODA VLOGE 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji? (Če da) Kakšna je bil usoda vaše vloge/vaših vlog? (možnih več odgovorov)

kaj drugega, kaj - prosimo, navedite:

Vrednost 23144 Frekvenca
1 masilo (ne) 27
3 da 5
0 b.o. 3
9 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_60a RAZLOG NEUSPESNOSTI VLOGE 1 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

Če te vloge niso bile uspešne - kaj je bil po vašem mnenju ključni razlog za to? Prosimo, opišite:

Vrednost 23243 Frekvenca
1 politikantsvo 0
2 kontra lobi 0
3 interp.zakonodaje 4
4 formalni razlogi 2
5 premajhna prizadevnost 1
6 scitenje drzave 0
7 zadrzujejo vloge 0
8 preferiranje trga 2
9 nepoznavanje problema 1
10 tožilec ni začel pregona 1
11 ščitenje poznanstev 0
12 sprememba sodne prakse 0
13 nesoglašanje z argumenti 1
14 finančni interesi države 1
15 presoja sodnikov 1
94 drugo 0
0 b.o. 4
95 ne ve, ne more oceniti 1
96 uspesne in v postopku 1
97 v postopku 5
98 vloge uspesne 10
99 ni vlozila 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

w2_60b RAZLOG NEUSPESNOSTI VLOGE 2 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

Če te vloge niso bile uspešne - kaj je bil po vašem mnenju ključni razlog za to? Prosimo, opišite:

Vrednost 23342 Frekvenca
1 politikantsvo 0
2 kontra lobi 0
3 interp.zakonodaje 0
4 formalni razlogi 2
5 premajhna prizadevnost 1
6 scitenje drzave 0
7 zadrzujejo vloge 0
8 preferiranje trga 0
9 nepoznavanje problema 0
10 tožilec ni začel pregona 0
11 ščitenje poznanstev 1
12 sprememba sodne prakse 1
13 nesoglašanje z argumenti 0
14 finančni interesi države 0
15 presoja sodnikov 0
94 drugo 0
0 b.o. 3
95 ne ve, ne more oceniti 1
96 uspesne in v postopku 1
97 v postopku 5
98 vloge uspesne 10
99 ni vlozila 61
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

w2_60c RAZLOG NEUSPESNOSTI VLOGE 3 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj vložila kako zadevo v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike na sodišče v Sloveniji?

Če te vloge niso bile uspešne - kaj je bil po vašem mnenju ključni razlog za to? Prosimo, opišite:

Vrednost 23441 Frekvenca
1 politikantsvo 0
2 kontra lobi 0
3 interp.zakonodaje 0
4 formalni razlogi 1
5 premajhna prizadevnost 0
6 scitenje drzave 0
7 zadrzujejo vloge 0
8 preferiranje trga 0
9 nepoznavanje problema 0
10 tožilec ni začel pregona 0
11 ščitenje poznanstev 0
12 sprememba sodne prakse 0
13 nesoglašanje z argumenti 0
14 finančni interesi države 0
15 presoja sodnikov 0
94 drugo 0
0 b.o. 3
95 ne ve, ne more oceniti 1
96 uspesne in v postopku 1
97 v postopku 5
98 vloge uspesne 10
99 ni vlozila 61
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

w2_61X USPESNOST ISKANJA POMOCI PRI VARUHU CLOVEKOVIH PRAVIC 2012

Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj iskala pomoč pri varuhu človekovih pravic v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike, ki je prizadelo vaše člane oz. interese, za katere se zavzemate? (Če da) kako uspešen je bil ta korak za uveljavljanje interesov vaše organizacije/skupine? (Če je bilo vlog več ocenite, kakšna je bila uspešnost v največ primerih.)

Vrednost 23540 Frekvenca
1 v celoti uspesno 1
2 deloma uspesno 17
3 neuspesno 3
4 ne ve, kako uspešni so bili 8
0 b.o. ne ve ali so iskali pomoč 3
9 ni iskala pomoci 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_62X USPESNOST RESEVANJA PROBLEMOV PREKO TUJIH USTANOV, EVROPSKI PARLAMENT 2012

Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj poskušala reševati probleme v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike prek pravnih ustanov izven Slovenije (npr. na evropskem sodišču)? (Če da) kako uspešen je bil ta korak za uveljavljanje interesov vaše organizacije skupine? (Če je bilo vlog več ocenite, kakšna je bila uspešnost v največ primerih.)

Vrednost 23639 Frekvenca
1 v celoti uspesno 0
2 deloma uspesno 3
3 neuspesno 0
4 ne ve, kako uspešni 4
0 ne ve ali so iskali pomoč 2
9 ne pomoc v tujini 87
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_62Aa RESEVANJE PROBLEMOV PRI KATERI TUJI PRAVNI USTANOVI 1 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj poskušala reševati probleme v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike prek pravnih ustanov izven Slovenije (npr. na evropskem sodišču)? (Če da) kako uspešen je bil ta korak za uveljavljanje interesov vaše organizacije skupine? (Če je bilo vlog več ocenite, kakšna je bila uspešnost v največ primerih.)

(Če da) Prosimo, navedite prek katere pravne ustanove izven Slovenije (možnih več odgovorov):

Vrednost 23738 Frekvenca
1 Komisija za okolje 1
2 Evropska okoljska sodišča 0
3 evropsko sodišče za človekove pravice 2
4 svet evrope preko NVO 0
5 Evropski parlament- komisija za peticije 1
6 evropska komisija 1
7 evropsko sodišče 1
0 b.o. 1
99 ni poskušala reševati 87
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w2_62Ab RESEVANJE PROBLEMOV PRI KATERI TUJI PRAVNI USTANOVI 2 2012 Ali je vaša organizacija/skupina že kdaj poskušala reševati probleme v zvezi s kakim zakonom oziroma izvajanjem politike prek pravnih ustanov izven Slovenije (npr. na evropskem sodišču)? (Če da) kako uspešen je bil ta korak za uveljavljanje interesov vaše organizacije skupine? (Če je bilo vlog več ocenite, kakšna je bila uspešnost v največ primerih.)

(Če da) Prosimo, navedite prek katere pravne ustanove izven Slovenije (možnih več odgovorov):

Vrednost 23837 Frekvenca
1 Komisija za okolje 0
2 Evropska okoljska sodišča 1
3 evropsko sodišče za človekove pravice 0
4 svet evrope preko NVO 2
5 Evropski parlament- komisija za peticije 0
6 evropska komisija 0
7 evropsko sodišče 0
0 b.o. 0
99 ni poskušala reševati 87
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w2_63 NAKLONJENOST MEDIJEV ORGANIZACIJI 2012

Splošno gledano, do kolikšne mere so mediji naklonjeni prizadevanjem vaše skupine? Ocenite s pomočjo spodnje lestvice.

Vrednost 23936 Frekvenca
1 niso naklonjeni 4
2 19
3 36
4 24
5 zelo naklonjeni 13
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w2_64 POZORNOST MEDIJEV ORGANIZACIJI OD 1990 2012

Če ocenjujete stike vaše organizacije/skupine z množičnimi mediji po letu 1990 (oz. od ustanovitve vaše organizacije, če je bila ustanovljena kasneje), ali bi lahko rekli, da so cilji in aktivnosti vaše organizacije/skupine deležni čedalje več pozornosti medijev, čedalje manj pozornosti medijev ali mediji ohranjajo enak odnos do vaše interesne organizacije/skupine?

Vrednost 24035 Frekvenca
1 vec pozornosti 44
2 manj pozornosti 8
3 ves cas enako 32
4 le ob izjemnih dogodkih 11
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2_65 NAVEDBE - OPIS MEDIJSKE POZORNOSTI OB POSEBNIH DOGODKIH 2012 Če ocenjujete stike vaše organizacije/skupine z množičnimi mediji po letu 1990 (oz. od ustanovitve vaše organizacije, če je bila ustanovljena kasneje), ali bi lahko rekli, da so cilji in aktivnosti vaše organizacije/skupine deležni čedalje več pozornosti medijev, čedalje manj pozornosti medijev ali mediji ohranjajo enak odnos do vaše interesne organizacije/skupine?

(Če je bil izbran odgovor 4) Prosimo, opišite podrobneje:

Vrednost 24134 Frekvenca
0 ni odgovora 86
1 odgovor 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_66 POVEZOVANJE S TUJIMI SORODNIMI ORGANIZACIJAMI PRI VPLIVANJU NA POLITIKE V SLO 2012

Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini?

Vrednost 24233 Frekvenca
1 da 62
2 ne 32
0 b.o. 1
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2_67 NAVEDBE TUJIH ORGANIZACIJ, S KATERIMI SODELUJEJO ORGANIZACIJE2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini?

(Če da) S katerimi organizacijami se povezujete? Prosimo, navedite:

Vrednost 24332 Frekvenca
0 ni odgovora 36
1 odgovor 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w2_68a MATERIALNA PODPORA TUJIH ORGANIZACIJ 2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini? (Če da) Kakšno podporo vam organizacije iz tujine nudijo pri uveljavljanju vaših interesov v Sloveniji (možnih več odgovorov):

nudijo finančno oz. drugo materialno pomoč (oprema ipd.)

Vrednost 24431 Frekvenca
1 masilo (ne) 56
3 da 5
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_68b INFORMACIJE, ANALIZE - TUJA PODPORA ORGANIZACIJ2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini? (Če da) Kakšno podporo vam organizacije iz tujine nudijo pri uveljavljanju vaših interesov v Sloveniji (možnih več odgovorov):

dajejo na razpolago svoje informacije, analize

Vrednost 24530 Frekvenca
1 masilo (ne) 13
3 da 48
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_68c STROKOVNA POMOC TUJIH ORGANIZACIJ 2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini? (Če da) Kakšno podporo vam organizacije iz tujine nudijo pri uveljavljanju vaših interesov v Sloveniji (možnih več odgovorov):

nudijo strokovno pomoč

Vrednost 24629 Frekvenca
1 masilo (ne) 25
3 da 36
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_68d POGOVOR TUJCEV Z ODLOCEVALCI V SLOVENIJI 2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini? (Če da) Kakšno podporo vam organizacije iz tujine nudijo pri uveljavljanju vaših interesov v Sloveniji (možnih več odgovorov):

njihovi predstavniki se ob obiskih v Sloveniji pogovarjajo z odločevalci, na katere želi vaša organizacija vplivati

Vrednost 24728 Frekvenca
1 masilo (ne) 39
3 da 22
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_68e DRUGA TUJA POMOC 2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini? (Če da) Kakšno podporo vam organizacije iz tujine nudijo pri uveljavljanju vaših interesov v Sloveniji (možnih več odgovorov):

kaj drugega, prosimo, navedite, kaj:

Vrednost 24827 Frekvenca
1 masilo (ne) 54
3 da 7
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2_69X NAJVEC PODPORE TUJIH SORODNIH ORGANIZACIJ 2012 Ali se pri poskusih vplivanja na odločevalce v Sloveniji kdaj povezujete tudi s sorodnimi organizacijami v tujini?

(Če da) Od katerih sorodnih organizacij iz tujine pridobivate največ podpore oz. pomoči (en odgovor)?

Vrednost 24926 Frekvenca
1 org. na ravni EZ 24
2 org. iz drzav EZ 24
3 mednarodne org. 11
4 druge organizacije 2
0 b.o 1
8 ne vem 2
9 se ne povezujejo 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w3_01 ODLOCA LE OZJI KROG ODLOCEVALCEV 2012

Ali se strinjate ali se ne strinjate z oceno, da o politikah, ki vas najbolj zanimajo, praviloma odloča le stalni ožji krog odločevalcev?

Vrednost 25025 Frekvenca
1 popolno strinja 35
2 deloma strinja 45
3 sploh ne strinja 11
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w3_02 NAVEDBE OZJEGA KROGA ODLOCEVALCEV 2012 Ali se strinjate ali se ne strinjate z oceno, da o politikah, ki vas najbolj zanimajo, praviloma odloča le stalni ožji krog odločevalcev?

(Če da) Kateri subjekti tvorijo ta stalni ožji krog odločevalcev po vašem mnenju?

Vrednost 25124 Frekvenca
0 ni odgovora 19
1 odgovor 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w3_02_ko OŽJI KROG ODLOČEVALCEV KODIRANI ODGOVORI 2012

Vrednost 25223 Frekvenca
1 vlada, ministri, koalicija 18
2 člani ekonomsko socialnega sveta 2
3 ministrstvo (sekretarji, svetovalci, dir. direktoratov) 13
4 politične stranke 3
5 politiki 2
6 uradniki 3
7 kapitalsko-politična naveza 4
8 aktualna politika in interesne skupine 2
9 trenutna oblast (vlada, DZ) 9
10 poslanci in uradniki, ministri 2
11 državni zbor in vlada 0
97 drugo 20
98 ne ve, b.o. 7
99 ne soglaša o stalnem krogu odločevalcev 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 39 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

w3_03a TEZAVE SODELOVANJA ORGANIZACIJE 1 2012

Opišite, prosim, s kakšnimi težavami oz. ovirami se vaša organizacija/skupina sooča, ko želi sodelovati pri oblikovanju in izvajanju politik oz. zakonov:

Vrednost 25322 Frekvenca
1 ignoriranje 20
2 strah odlocevalcev 0
3 neupost predlogov 5
4 prazne obljube 0
5 stigmatizacija 1
6 nedostopnost 7
7 nepoznav postopkov 0
8 pocasnost ustanov 2
9 nestrokov.sogovornika 2
10 razkol med podsistemi 0
11 konflikt interesov 4
12 notranje tezave organizacije 3
13 rivalstvo 1
14 nepreglednost 0
15 kontra skupine 2
16 ni sogovornika 2
17 nasprotov.vplivnezev 2
18 premajhna skupina 2
19 polit.neopredelj.skupine 1
20 nerazumev.problemov 12
21 centralist.misljenje 0
22 neizvajanje zakonov... 1
23 ni izobl pristopa 0
24 finančne težave 7
25 kratki roki 0
26 predpisi, birokracija 4
27 političnost 1
28 premalo informacij/neobveščanje 0
0 b.o. 1
98 drugo 9
99 nima tezav 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 28

w3_03b TEZAVE SODELOVANJA ORGANIZACIJE 2 2012

Opišite, prosim, s kakšnimi težavami oz. ovirami se vaša organizacija/skupina sooča, ko želi sodelovati pri oblikovanju in izvajanju politik oz. zakonov:

Vrednost 25421 Frekvenca
1 ignoriranje 5
2 strah odlocevalcev 1
3 neupost predlogov 4
4 prazne obljube 0
5 stigmatizacija 3
6 nedostopnost 1
7 nepoznav postopkov 0
8 pocasnost ustanov 0
9 nestrokov.sogovornika 2
10 razkol med podsistemi 0
11 konflikt interesov 0
12 notranje tezave organizacije 0
13 rivalstvo 0
14 nepreglednost 0
15 kontra skupine 4
16 ni sogovornika 2
17 nasprotov.vplivnezev 2
18 premajhna skupina 1
19 polit.neopredelj.skupine 0
20 nerazumev.problemov 2
21 centralist.misljenje 0
22 neizvajanje zakonov... 0
23 ni izobl pristopa 0
24 finančne težave 6
25 kratki roki 2
26 predpisi 1
27 političnost 1
28 premalo informacij/neobveščanje 1
0 b.o. 1
98 drugo 4
99 nima tezav 7
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 28

w3_04 BOLJ UCINKOVITO UVELJAVLJANJE INTERESOV V STAR/ NOV SISTEM 2012

V katerem političnem sistemu je vaša interesna organizacija/skupina uspešneje uveljavljala svoje interese: ali v starem socialističnem sistemu ali v novem, večstrankarskem sistemu ali v obeh enako?

Vrednost 25520 Frekvenca
1 star polit. sistem 9
2 nov polit. sistem 12
3 v obeh enako 16
0 b.o. 0
8 prej ni delovala 48
9 ne vem 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w3_04A BOLJ UCINKOVITO UVELJAVLJANJE INTERESOV PRED/ PO EU ČLANSTVO 2012

V katerem obdobju je vaša interesna organizacija/skupina uspešneje uveljavljala svoje interese: ali pred polnopravno vključitvijo Slovenije v EU (do leta 2004) ali po letu 2004 s polnopravno vključitvijo Slovenije v EU ali v obeh enako?

Vrednost 25619 Frekvenca
1 pred EU 13
2 po EU 19
3 v obeh enako 49
0 b.o. 0
8 prej ni delovala 10
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w3_05 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO V SLOVENIJI 2012

Ali ste glede na izkušnje vaše organizacije/skupine pri vplivanju na odločevalce zadovoljni ali niste zadovoljni s stanjem demokracije v Sloveniji danes?

Vrednost 25718 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 1
2 pret. zadovoljen 19
3 niti niti 27
4 pret. nezadovoljen 28
5 zelo nezadovoljen 16
0 b.o. 0
9 ne vem 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w3_06a POLITIKA - BOJ ZA OBLAST 2012 Navedli vam bomo nekaj mnenj o tem, kaj je politika, vi pa povejte, s katerim vi osebno bolj, s katerim pa manj soglašate:

Politika je boj za oblast

Vrednost 25817 Frekvenca
1 popolnom soglasa 30
2 v glavnem soglasa 41
3 neodlocen 6
4 v glav. ne soglasa 6
5 sploh ne soglasa 11
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w3_06b POLITIKA - SKUPNI BLAGOR 2012 Navedli vam bomo nekaj mnenj o tem, kaj je politika, vi pa povejte, s katerim vi osebno bolj, s katerim pa manj soglašate:

Politika je prizadevanje za skupni blagor in temeljne vrednote

Vrednost 25916 Frekvenca
1 popolnom soglasa 22
2 v glavnem soglasa 18
3 neodlocen 19
4 v glav. ne soglasa 21
5 sploh ne soglasa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w3_06c POLITIKA - SPOPAD INTERESOV 2012 Navedli vam bomo nekaj mnenj o tem, kaj je politika, vi pa povejte, s katerim vi osebno bolj, s katerim pa manj soglašate:

Politika je spopad med zastopniki posebnih interesov za premoč

Vrednost 26015 Frekvenca
1 popolnom soglasa 31
2 v glavnem soglasa 29
3 neodlocen 18
4 v glav. ne soglasa 12
5 sploh ne soglasa 4
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w3_06d POLITIKA - UMAZANA ZADEVA 2012 Navedli vam bomo nekaj mnenj o tem, kaj je politika, vi pa povejte, s katerim vi osebno bolj, s katerim pa manj soglašate:

Politika je umazana zadeva, ki se je poštenjak rajši izogiba

Vrednost 26114 Frekvenca
1 popolnom soglasa 16
2 v glavnem soglasa 20
3 neodlocen 18
4 v glav. ne soglasa 18
5 sploh ne soglasa 21
0 b.o. 0
9 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w4_01 POLOZAJ ANKETIRANCA V ORGANIZACIJI/SKUPINI 2012

Položaj v interesni organizaciji/skupini:

Vrednost 26213 Frekvenca
1 predsednik/vodja 64
2 sekretar 21
3 clan vodstva/jedra 11
4 drugo 1
0 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w4_02 LETA DELOVANJA ANKETIRANCA V ORGANIZACIJI 2012

Koliko časa že delujete v organizaciji (v letih)?

Vrednost 26312 Frekvenca
1 4
2 3
3 3
4 3
5 9
6 5
7 6
8 8
9 2
10 4
11 3
12 4
13 2
14 2
15 4
16 3
17 2
18 2
19 3
20 9
21 3
22 3
23 2
25 4
28 1
29 1
39 1
40 1
0 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

w4_03 LETO ROJSTVA ANKETIRANCA 2012

Katerega leta ste rojeni?

Vrednost 26411 Frekvenca
0 b.o.
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0 32 88 61.546 12.035

Vrednosti spremenljivk od 32 do 88

w4_04 SPOL ANKETIRANCA 2012

Spol:

Vrednost 26510 Frekvenca
1 moski 66
2 zenski 31
0 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w4_05 IZOBRAZBA ANKETIRANCA 2012

Izobrazba: