Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok (Basic study description)

Basic Study Information

ADP - IDNo: PDDVAR92
Main author(s):
  • Kolarič, Zinka
Data file producer:

no information

Funding agency:

no information

Series:
  • PDD/Privatizacija družbenih dejavnosti

    Raziskava procesov privatizacije na področju primarnega zdravstva je del večletne raziskave privatizacije na področju družbenih dejavnosti, se pravi na področju šolstva, zdravstva, socialnega varstva in kulture. V ospredju proučevanja je privatizacija (razdržavljanje) dejavnosti, ne pa privatizacija sredstev. Empirična raziskava v zdravstvu je zajela vzorec izvajalcev (zdravnikov) in uporabnikov(pacientov). Vzorec zdravnikov (N=181) je zajel le zdravnike, ki delajo v primarnem zdravstvu na področju metropole, vzorec pacientov pa je zajel paciente na celotnem slovenskem področju (N=450). V prvi raziskavi smo merili odnos zdravnikov do privatizacije zdravstva, njihovo angažiranost v tem procesu, ter prednost in težave, ki jih doživljajo v procesu privatizacije. Pri drugi raziskavi pa smo merili kakovost zdravstvenih storitev z vidika uporabnika ter kako in kje (v katerem sektorju ter v katerih dimenzijah kakovosti) se je kakovost zdravstvenih storitev spremenila zaradi sprememb v zdravstvu.

Study Content

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Abstract:

no information

Methodology


Collection date: 1992 -
Date of production: 1992
Country: no information
Geographic coverage: no information
Unit of analysis: no information
Universe: no information
Excluded: no information

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PDDVAR92

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PDDVAR92

Materials of the Study

  1. ni podatka (1992). PDDVAR92 - Raziskava o prestrukturiranju dejavnosti/mnenja, ki se nanašajo na visokošolski študij in univerzo [vprašalnik].
  2. Toš, Niko (2001). PDDVAR92 - Vprašalnik za PBSI01/06 [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Study is not fully documented. For more information please contact the author or the responsible organization.

Opis

Study is not available on Nesstar Browser.

DOCUMENTATION STATUS

1 - Začetni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

No data.

COBISS.SI
Publication date: 1899
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si