ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2021

Study ID Title of the study
COVTUR20 COVID-19 in turizem, 2020
COVUKR20 Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020
DOA20 Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020
DVNCOV20 Družbene vloge novinarstva med epidemijo COVID-19, 2020: Intervjuji s televizijskimi novinarji in uredniki
ETNOD201 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/1
ETNOD202 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2
FDO20 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020
INDEP19 Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019
INTERD17 Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017
KONKOS12 Preprečevanje oboroženih konfliktov, 2012: Vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008)
MEDJUG20 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
MIGNOV20 Migracije v novinarskem poročanju, 2020
OSDPED19 Odnos slovenske družbe do priseljevanja EU delavcev, 2019
POCP21 Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji
PPROSI20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
PPROSR20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
SARSPR20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec
SARSVE20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel
SB19 Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji
SJM171 Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot
SJM182 Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM191 Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor
SJM192 Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine
SJM203 Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje
SLED21 Spremljanje epidemije covid-19: Sledilnik in podatkovna infrastruktura v Sloveniji, 2021
SZ07 Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007
UMAOS20 Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020
VARFB18 Anketa o motivaciji za varovanje na spletnih socialnih omrežjih, 2018: Skupine na spletnem socialnem omrežju Facebook
ZAPMED21 Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si