ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2019

Study ID Title of the study
INFES15 Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015
MEDPIS Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije
MEDZG Zgodovina medijev: Opis serije
MEDZGW19 Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana
MPOS16 Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016
ONPANR16 Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016: Sistematični pregled
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
POP15MLA Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let
SEXZ11 Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011
SJM181 Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si