ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

Studies by year of data publication 2017

Study ID Title of the study
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
JEK12 Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
POPIS15C Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje
USPINV12 Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si