ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

Studies by year of data publication 2014

Study ID Title of the study
AA Alpe - Jadran regije
DIPFDV13 Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
IZMDOM13 Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013
IZMTUJ13 Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
PBSI1301 Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013
PBSI1306 Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013
PBSI1406 Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SUTR0905 Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope
SUTR0906 Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem
SUTR0909 Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji
SUTR0910 Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi
SUTR0911 Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo
SUTR0912 Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo
SUTR1001 Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja
SUTR1002 Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta
SUTR1003 Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1005 Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope
SUTR1006 Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem
SUTR1009 Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve
SUTR1010 Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010
SUTR1011 Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo
SUTR1012 Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki
SUTR1101 Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja
SUTR1102 Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta
SUTR1103 Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1105 Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope
SUTR1106 Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije
SUTR1109 Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo
SUTR1110 Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi
SUTR1111 Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference
SUTR1112 Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve
SUTR1201 Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja
SUTR1202 Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta
SUTR1203 Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1205 Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope
SUTR1206 Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije
SUTR1209 Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji
SUTR1210 Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi
SUTR1211 Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve
SUTR1212 Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si