ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2012

Study ID Title of the study
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
INOVTR09 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009
KORUP09 Stališča o korupciji 2009
PBSI11 Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1103 Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011
PBSI1105 Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011
PBSI1110 Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011
PROCMK07 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEX94 Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SOCOM Socialna omrežja: Opis serije
STUDKR10 Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti
VERPLU08 Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si