ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2010

Study ID Title of the study
CSES_06 Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006)
IKTSLO04 Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
KORUP08 Stališča o korupciji 2008
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
PBSI00 Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI09 Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0903 Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009
PROCHR05 Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
PROCMA05 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005
RAZJED10 Lokalna in regionalna razvojna jedra
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SLOOBR85 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1985
SLOOBR89 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si