ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2005

Study ID Title of the study
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
EB Evrobarometer: Informacije o seriji
EES Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji
GOZD04 Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUP03 Stališča o korupciji 2003
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MLAPRE03 Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
POPIS02 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002: Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
SJM041 Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si