ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

Studies by year of data publication 2003

Study ID Title of the study
ADS972 Anketa o delovni sili, 1997/2
ADS973 Anketa o delovni sili, 1997/3
ADS974 Anketa o delovni sili, 1997/4
ADS981 Anketa o delovni sili, 1998/1
ADS982 Anketa o delovni sili, 1998/2
ADS983 Anketa o delovni sili, 1998/3
ADS984 Anketa o delovni sili, 1998/4
ADS991 Anketa o delovni sili, 1999/1
ADS992 Anketa o delovni sili, 1999/2
ADS993 Anketa o delovni sili, 1999/3
ADS994 Anketa o delovni sili, 1999/4
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
BSE01 BSE v Sloveniji
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DOPUST01 Dopustovanja
ELCZSE96 Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EUPRID01 Pridruževanje Evropski uniji
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
KLON01 Kloniranje
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NEDELO01 Nedeljsko delo
NOVOLE01 Aktualne novoletne teme
PARLAM01 Delo parlamenta
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
SAMOST01 Deseta obletnica samostojne države
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
SPORRK01 Sporazum z RKC
STRPNO01 Strpnost
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
SZS99 Spoznavni zemljevid Slovenije
TEROR01 Terorizem
UMOPL101 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)
UMOPL201 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)
UMOPL301 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)
UMOPL401 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del)
UMOPLO01 Umetna oploditev
UMOPR201 Referendum o umetnem oplojevanju
UMOPR301 Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)
VE64 Velenje
VZPORV00 Vzporedne volitve 2000
ZAPOSL01 Pravice zaposlenih
ZDA01 Povračilni ukrepi ZDA
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si