ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 10.06.2021

Studies by year of data publication 1899

Study ID Title of the study
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP92 Mediana, 1992
BGP93 Mediana, 1993
BGP94 Mediana, 1994
BGP95 Mediana, 1995
BGP96 Mediana, 1996
BGP97 Mediana, 1997
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MIGPOM81 Sociološka raziskava: Pomurci v ZR Nemčiji
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MLAMIR Mladina in mir
NEK Nuklearka Krško
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
PBSI9501 Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995
PBSI9502 Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995
PBSI9503 Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995
PBSI9504 Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995
PBSI9505 Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995
PBSI9506 Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995
PBSI9507 Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995
PBSI9509 Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995
PBSI9510 Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995
PBSI9511 Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995
PBSI9512 Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995
PBSI9601 Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996
PBSI9602 Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996
PBSI9603 Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996
PBSI9604 Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996
PBSI9605 Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996
PBSI9606 Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996
PBSI9607 Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996
PBSI9609 Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996
PBSI9610 Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996
PBSI9611 Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996
PBSI9612 Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996
PBSI9701 Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997
PBSI9702 Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997
PBSI9703 Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997
PBSI9704 Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997
PBSI9705 Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997
PBSI9706 Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997
PBSI9707 Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997
PBSI9709 Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997
PBSI9710 Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997
PBSI9711 Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997
PBSI9712 Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997
PBSI9801 Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998
PBSI9802 Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998
PBSI9803 Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998
PBSI9804 Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998
PBSI9805 Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998
PBSI9806 Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998
PBSI9807 Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998
PBSI9809 Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998
PBSI9810 Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998
PBSI9811 Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998
PBSI9812 Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998
PBSI9901 Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999
PBSI9902 Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999
PBSI9903 Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999
PBSI9904 Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999
PBSI9905 Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999
PBSI9906 Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999
PBSI9909 Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999
PBSI9910 Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999
PBSI9911 Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999
PBSI9912 Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999
PD80 Pomen dela, 1980
PDDVAR92 Deinstitucionalizacija in privatizacija družbeni dejavnosti: Privatizacija na področju socialnega varstva ostarelih, prizadetih odraslih oseb in otrok
PIMJP97 Pripravljenost za izražanje mnenja in javno participacijo: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
PSIMV99 Pogled študentov na informativne medijske vsebine: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RISGOS00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS99 Raba interneta v Sloveniji, 1999: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med podjetji
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD99 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW99 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RPIM98 Raziskava o pripravljenosti izražanja mnenja: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RPNM99 Raziskava o problematiki nasilja v medijih: Raziskava študentov 3. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RTVSPR76 Pretok sporočil na radiu in televiziji
SIND94 Javnomnenjska podoba sindikatov, 1994
SLODS Pripravljenost družbenopolitičnega sistema za SLO in DS
SPORIN71 Vzroki, tipologija in oblike razreševanja individualnih sporov v industrijskih delovnih organizacijah
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
TANJUG Nasprotovanje enosmernemu toku novic v svetu: Primer Tanjuga
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
TP73 Tuje postaje 1973
TP83 Tuje postaje 1983
TVVSEB74 Socializacijske vsebine na televiziji
UST63 Seznanjenost in mnenja občanov o predosnutku nove zvezne ustave
USTN72 Mišljenja o možnih načinih realiziranja ustavnega načela o minulem delu
WVS95 Mednarodna raziskava vrednot, 1995: Preliminarna datoteka z omejenim naborom držav
WVS_92 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984 in 1990-1993
ZASEBN99 Raziskavo o varstvu zasebnosti na internetu in zanimanju uporabnikov interneta za politične zadeve: Raziskava študentov 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
ZDRAV97 Mednarodna anketa o zdravstvenem stanju in življenjskih navadah Zdravje za vse
ZKS67 Stališča in politična aktivnost članov ZKS v zvezi s temeljnimi in aktualnimi idejnimi vprašanji
ZKSLO78 Idejna zavest Zveze Komunistov Slovenije
ZKSRB76 Idejna zavest Zveze Komunistov Srbije
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si