ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 02.12.2021

Studies by year of data publication 1899

Study ID Title of the study
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
MIGPOM81 Sociološka raziskava: Pomurci v ZR Nemčiji
MLAMIR Mladina in mir
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si